٦ مطالبه اساسی از رئیس‌جمهور ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۲:۵۳