تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۳۹۶ - ۰۷:۵۵  ، 
شناسه خبر: ۳۰۶۳۰۶
جریانات سیاسی در آینه مطبوعات16
مثلث شوم و جنگ طلب امريكا، رژيم صهيونيستی و آل سعود، گرچه خواهان نابودی حزب الله، مقاومت و جمهوری اسلامی هستند، لكن جرئت ورود به جنگ برای رسيدن به اين اهداف را به دليل اقتدار دفاعي طرف مقابل ندارند.
پایگاه بصیرت / گروه سیاسی/ فرهاد کوچک زاده
ناتوانی آل سعود در بحران آفرینیدر هفته گذشته سه موضوع برجام، استعفای سعد حریری در عربستان و توقیف روزنامه کیهان در کانون توجه مطبوعات کشور قرار گرفت ولی نحوه و میزان پرداختن به این موضوعات در نشریات اصلاح طلب و اصولگرا متفاوت بود.
اصلاح طلب:
- برجام: 
1- اقبال شرکت های اروپایی به ایران: روزنامه ایران با تیتر « پیام برجامی اروپا از تهران به ترامپ» نوشت: ((وقتی توافق برجام بین ایران وکشورهای5+1 منعقد شد. هیأتهای اقتصادی بزرگی ازکشورهای اروپایی به ایران آمدند........  به علت اعمال سالها تحریم علیه بخش های مختلف اقتصاد ایران، بسیاری ازشرکتهای خارجی اطاعاتی از وضعیت اقتصادی و سرمایه گذاری در ایران نداشتند و تصور می کردند ریسک سرمایه گذاری در کشور ما زیاد است اما با حضور مستمر و اطلاعاتی که اتاق بازرگانی و بخش خصوصی در اختیار آنها گذاشت، اکنون می بینیم شرکتهای اروپایی برای ورود به ایران ابراز تمایل می کنند. اکنون میزبان هیأت اقتصادی 70نفره اروپا به ایران هستیم.))
این خط تحلیلی که نشزیات اصلاح طلب نسبت به برجام دنبال می کنند بعد از بدعهدی صریح آمریکا دنبال شده است و به نظر می رسد این طیف سیاسی و ارگان های مطبوعاتی آنها قصد درس گرفتن از اعتماد بی جا به دشمن را ندارند. جدا کردن حساب اروپا از آمریکا بعد از مواضع صریح ترامپ به الگویی ثابت تبدیل شده است.
2- برجام 2 (مذاکرت موشکی):  روزنامه آرمان با تیتر « اروپایی ها خواهان مذاکرات موشکی » نوشت: اروپایی ها بارها گفته اند که  برجام قابل مذاکره مجدد نیست. ولی بر سر بحث موشکی ایران، خواهان مذاکره هستند...... البته آنها هم گفته اند در صورت عدم رسیدن به نتیجه در این مورد، ممکن است تحریم های جدیدی وضع کنند. البته مواضع اروپایی ها تا حدی خردمندانه به نظر می رسد. هم می خواهند که هیاهوی آمریکایی ها را ساکت کنند و هم نمی خواهند موضوع موشکی ایران به یک بحران غیر قابل بازگشت تبدیل شود. البته ایران هم در موقعیت خوبی قرار دارد و به اهداف خودش رسیده و قادر است که این برنامه ها را در همین نقطه کنونی متوقف کند. برد بیش از دوهزار کیلومتر در برنامه ایران  نیست. بهتر است که ما هم با آغاز مذاکره خطر جنگ و تحریم را از سر بگذرانیم. اگر مذاکره نکنیم ممکن است که اروپایی ها مواضع تند و تیز آمریکایی ها را در این مورد همراهی کنند.

ناتوانی آل سعود در بحران آفرینی

مقاله دکتر نقیب زاده باعث شد تا اصولگرایان واکنش شدیدی نسبت به آن نشان دهند. این در شرایطی است که روزنامه اصلاح طلب ترجیح داده اند تا به این موضوع نپردازند. مهمترین سناریویی که در این زمینه مطرح می شود این است که جریان رسانه ای اصلاح طلب نسبت به انجام مذاکرات برجام 2 و 3 خوش بین و علاقه مند است و برای شروع حساسیت جامعه را می سنجد. این گونه اظهارات و یادداشت هایی می تواند مقدمه ای برای اظهاراتی تندتر در این زمینه باشد. سکوت فعلی نشریات اصلاح طلب نیز به نوعی مؤید این مطلب است.

ناتوانی آل سعود در بحران آفرینی

- توقیف کیهان
دومین موضوع مورد توجه جریان سیاسی اصلاح طلب بحث توقیف روزنامه کیهان می باشد. این دسته از روزنامه ها با ابراز خرسندی از توقیف روزنامه کیهان از زوایای مختلف به تحلیل موضوع پرداخته اند.
1- تبعیض: بهار با تیتر«کیهان های ناطق» نوشت: ((چرا دو روز؟بالاخره آن  کیهان است و این بهار و باید علاوه برتفاوت در کمکهاى مالى از زمین و آسمان که به یکى می شود و به دیگرى نه، تفاوتهاى دیگرى هم داشــته باشــند؛ یکى از تفاوتهایش  این است که یکى به دلیل آنچه اقدام علیه امنیت ملى خوانده شده تنها دو روز توقیف مى شود و دیگرى به دلیل حمایت از بزرگانى هم چون مرحوم هاشمى ونقد دلواپسان یک سال تعطیل!))
روزنامه بهار اولین روزنامه ای است که در دولت روحانی در سال 92 توقیف شد. دلیل واقعی توقیف شش ماهه و نه یک ساله بهار را خبرگزاری اعتدال پرس به نقل از وزیر فرهنگ و ارشاد وقت به روشنی بیان می کند: «روز چهارشنبه هفته ی گذشته مقاله ای در روزنامه بهار درج شده که علاوه بر اینکه نوعی تحریف تاریخ اسلام محسوب می شود در ایجاد اختلاف مذهی در کشور نقش داشته است.» 
2- تیتر کیهان عامل جنگ احتمالی ایران و عربستان: روزنامه شرق با تیتر«تلنگر کیهان» نوشت: اوج گیری جنگ سرد میان ریاض و تهران که می تواند وارد فاز بعدی خود شــود. ............برای اینکه گفتار و رفتار چند سال اخیر طرفین مناقشه کنونی را بهتر درک کنیم، فرض کنیــم آن احتمال ضعیف اما ناگوار میان تهــران و ریاض روی داده و پس از آن به داوری منصفانه نشســته ایم. طبعا در چنین شرایطی تحلیلگران عقب گرد می کنند و در حافظه کوتاه مدت خــود مواردی را مــرور می کنند که منطقــا و اخلاقا ناصواب و بلکه از دلایــل اوج گیری آتش خصومت منجــر به جنگ بوده (شــاید یکی از ایــن موارد تیتر کیهان باشد البته شاید)
روزنامه مردم سالاری با تیتر « پیامد های یک تفکر» نوشت: در چنین فضایي، در عین بي بصیرتي با بازي ناآگاهانه در میدان رژیم ســعودي، روزنامه اي با عنوان درشت، دوبي را مقصد و هدف 
موشــک هاي بعدي دانســت و با این «گرادادن» ناشیانه و هیجاني، عالي و داني آشنایان به سیاست 
را در حیرت فروبرد چرا که در این موقعیت حساس و با وجود نزدیکي تفکر این روزنامه به مراکز قدرت و تصمیم گیــري، ایران را در حال و آینده، متحمل هزینه هاي سنگین و کمرشــکني خواهد کرد.
روزنامه های اصلاح طلب سعی کردند از این موضوع برای تسویه حساب های سیاسی استفاده کنند و بدون توجه به منطق و استدلال ضعیف خود و فقط با رویکرد حمایت از توقیف کیهان به درج این مطالب پرداختند.
- استعفای سعد حریری: 
1- افزایش نفرت از عربستان در لبنان:  روزنامه اعتماد با تیتر « اعتراف تلویزیونی حریری» نوشت: عربستان سعودي نه تنها به اصلي ترين هدف خود كه شوراندن افكار عمومي در لبنان عليه ايران و حزب الله بود، نرسيد بلكه اين روزها اين تصاوير محمد بن سلمان، وليعهد سعودي است كه در گوشه وکنار خيابان هاي بيروت به آتش كشيده مي شود. 
2- تنبیه عربستان:  روزنامه مردم سالاری با تیتر« ساده ترین راه مقابله با ولی عهد خام سعودی چیست» نوشت:  در صورتی که به محمد بن سلمان و دولت وی، هزینه های اقتصادی تحمیل نشود، وی همچنان بر سیاست خارجی ضدایرانی خود اصرار خواهد ورزید. عربستان سیاست نفتی خود را تغییر داده اما سیاست خارجی ضدایرانی خــود را تغییر نداده و در شــرایط فعلی بی هیــچ هزینه ای از موهبات سیاست نفتی خود اســتفاده می کند بی آن که ذره ای  هزینــه اقتصادی در بــازار نفت پرداخت کنــد. ایران با تغییر سیاســت نفتی خود و همراه کردن عراق و روســیه در این راه می تواند به عربســتان بفهماند که باید سیاست خارجی اش را مثل سیاســت نفتی اش تغییر دهد.
اصولگرا:
- برجام :
1- نقشه شوم غربی ها: مطبوعات اصولگرا نگاهی کاملا متفاوت به برجام داشتند. روزنامه جوان با تیتر« ماکرون : به برجام موشکی نیاز داریم» و  روزنامه وطن امروز با تیتر« کاسب برجام علیه موشکی» نوشت: فرانسه به نیابت از آمریکا، انگلیس و آلمان، محور فشار بر ایران برای محدود کردن برنامه دفاع موشکی تهران شده است. اروپایی ها با اظهارات اخیر خود درباره توان دفاعی ایران و قدرت ایران پس از نابودی داعش در منطقه، نشان داده اند تعطیلی برنامه هسته ای ایران آنها را راضی نکرده است و حال پس از نابودی داعش با تحت فشار قراردادن ایران به دنبال آن هستند پیروزی های ایران علیه تروریسم در منطقه را از طریق فشار برای محدود کردن برنامه موشکی و سیاست های منطقه ای جبران کنند.
2- تسلیم طلبی غربی ها: روزنامه افکار با تیتر « دفن موشک ممنوع» از قول رضا سراج کارشناس سیاسی نوشت: غربگرایان زمینه سازی برای مذاکرات درباره برنامه موشکی را در دستور کار قرار دادند. غربگرایان پیش از تئوریزه نمودن تسلیم طلبی، باید به این سوال پاسخ دهند که وقتی مسیر مذاکره با آمریکا و برجام نتوانست تحریمها را رفع کند؛ چگونه ممکن است مذاکره با اروپاییها خطر جنگ! و تحریم را رفع کند. 

ناتوانی آل سعود در بحران آفرینی

روزنامه های اصولگرا همانند گذشته بی اعتمادی به غرب و عدم تکرار سناریوی شکست خورده قبلی را محور فعالیت رسانه ای خود قرار دادند و پیشنهادات غربی ها همزمان با نقض عهد را بسیار بی شرمانه تحلیل کردند. این نگاه را می توان یکی از وجوه شاخص در تشخیص گرایش سیاسی نشریات اصولگرا و اصلاح طلب دانست.
-توقیف کیهان:
1- توقیف غیر قانونی: روزنامه رسالت با تیتر« چرا توقیف روزنامه کیهان قانونی نیست»نوشت: غير از مورد مربوط به هيئت نظارت، قدرت توقيف فقط براي رئيس دادگستري و قاضي دادگاه به رسميت شناخته شده است و هيچ حقي براي بازپرس که عضوي از دادسرا است پيش بيني نشده است. 
2- تحلیل غیر منصفانه: روزنامه سیاست روز با تیتر« یک بام و دو هوای شورای امنیت ملی» مدعی شد موضوع به گونه ای غیرمنصفانه تحلیل شده است. نگاهی به مطالب روزنامه کیهان نشان می دهدکه این تیتر در خصوص پوشش خبری تهدید آل سعود و همپیمانانش در منطقه توسط یمن بود در عین حال خبر از سوی منبع دیگری اعلام شده است و کیهان صرفا نقل قول کرده است.
انتقام از کیهان: روزنامه کیهان  در روز دو شنبه  با تیتر « انتقام کور از روشنگری های کیهان» نوشت: شواهد و قرائن متقن نشان می دهد این برخورد نه به خاطر آن موضع که به دلیل روشنگری های پیشین کیهان در بزنگاه های حساسی ، همچون برجام، سند 2030، ماجرای حقوقهای نجومی، توتال و .. است.

ناتوانی آل سعود در بحران آفرینی

- استعفای حریری: 
درخصوص سعد حریری، قدس با تیتر « سعودی ها در فتنه جدید» ، و جوان با تیتر «طرح فرانسوی نجات سعودی از باتلاق لبنان» به تحلیل موضوع پرداختند.
1- اقتدار دفاعی مانع جنگ با محور مقاومت: روزنامه جوان با تیتر « هیچ جنگی در پیش نخواهیم داشت)) نوشت:  به مخیله سعودی ها خطور نمی كرد كه روزی ملت یمن فرودگاههای ریاض را هدف موشكهای خود قرار دهد. بنابراين حكام سعودی كه در جنگ خودساخته يمن گرفتار شده اند، هرگز قادر به جنگ افروزی در جبهه ای ديگر نيستند. عربستانی ها اگر جرئت جنگ با لبنان را داشتند، ملتمسانه دست به دامن صهيونيست ها برای حمله به لبنان نمی شدند. بنابراين مثلث شوم و جنگ طلب امريكا، رژيم صهيونيستی و آل سعود، گرچه خواهان نابودی حزب الله، مقاومت و جمهوری اسلامی هستند، لكن جرئت ورود به جنگ برای رسيدن به اين اهداف را به دليل اقتدار دفاعي طرف مقابل ندارند.
2- بازداشت حریری: وطن امروز با تیتر « ضرب الاجل لبنان به سعودی ها» نوشت: زمزمه بازداشت سعد حریری، نخست وزیر مستعفی لبنان در ریاض، اگر چه در ابتدا در حد گمانه زنی بود اما با گذشت یک هفته از استعفای وی و افشای شواهد بیشتر تقریبا ثابت شد حریری در عربستان تحت فشار قرار دارد و شرایط یک انسان عادی را ندارد.
نکته مهم اینکه در موضوع استعفای سعد حریری و اقامت وی در عربستان نشریات اصولگرا و اصلاح طلب اختلاف نظر جدی با هم ندارند و هر دو طیف نشریات سیاسی سعی می کنند با توجه به منافع ملی موضعی هوشمندانه در دفاع از محور مقاومت اتخاذ کنند فقط یک تفاوت کوتاه وجود دارد و آن اینکه نشریات اصلاح طلب بر خصومت سعودی تأکید بیشتری دارند و نشریات اصولگرا بیشتر به محور مقاومت و توانمندی های آن در مقابل توطئه آل سعود می پردازند.

نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات