حجاب امری فرهنگی یا سیاسی!

حجاب امری فرهنگی یا سیاسی!

دو جریان رویکردی سیاسی نسبت به حجاب اتخاذ کرده اند: جریان اول جریان اپوزیسیون خارج از کشور در راستای متراکم کردن شکاف های اجتماعی و زمینه سازی برای ایجاد شورش ها و جنبش های اجتماعی و جریان دوم، یک جریان داخلی است که علاقه مند است نزاع بر سر موضوعاتی غیر از موضوع معیشت و اقتصاد باشد.
موضوع ورود زنان به ورزشگاه بهانه ای برای مطالبه گری و نه پاسخگویی!
جریانات سیاسی در آینه مطبوعات 32

موضوع ورود زنان به ورزشگاه بهانه ای برای مطالبه گری و نه پاسخگویی!

در شرایطی که برجام وضعیت خوبی ندارد و خبر خوبی از سفر وزیر خارجه فرانسه نمی رسد و اخبار مجلس نیزبرای اصلاح طلبان جذابیت ندارد، این دسته از نشریات ترجیح داده اند موضوع حضور زنان در ورزشگاه ها را بزرگنمایی کنند و خود را نماینده افکارعمومی مطالبه گر معرفی کنند! این در حالی است که اکنون جریان اصلاح طلب و دولت برخاسته از آن باید بیشتر پاسخگو باشند تا مطالبه گر.
پایان احمدی نژاد، ارمغان لجاجت

پایان احمدی نژاد، ارمغان لجاجت

باید احمدی نژاد را از این زوایای متفاوتی از جمله جامعه شناختی، امنیتی، جریانی شناسی، روانشناسی سیاسی و ... مورد مطالعه و تحلیل قرار داد و این تحلیل که از جنس روانشناسی سیاسی می باشدگویای بخشی از حقیقت موضوع احمدی نژاد است که عامل سقوط احمدی نژاد را لجاجت و اصرار او بر انحراف می داند.
روحانی واولویت های دولت

روحانی واولویت های دولت

رئیس جمهور محترم پاسخی قانع کننده نسبت به عملکرد و برنامه های خود برای افکار عمومی ندارد و لذا ترجیح می دهد که با فرافکنی و بحران سازی های کاذب از این مقطع عبور کند. اگر این فرض درست باشد و آن را با نگاه دین مبین اسلام به پذیرش مسئولیت ها قیاس کنیم بر اشتباه بودن این مسیر واقف می شویم؛ چرا که دین اسلام مسئولیت در حکومت دینی را فرصتی برای خدمت به خلق می داند نه فریب افکارعمومی.
برجام، فتح الفتوح یا پروپاگاندا
جریانات سیاسی در آینه مطبوعات31

برجام، فتح الفتوح یا پروپاگاندا

روزنامه وقایع اتفاقیه در تحلیل وضعیت برجام نوشت: «یک اشتباه بزرگی که در رابطه با برجام صورت گرفت، ایجاد انتظارات کهکشانی نسبت به نتایج برجام بود...قرار نبود برجام، مسائل ایران و غرب را حل کند یا گشایش‌های اقتصادی فراوان به همراه آورد.این بیشتر پروپاگاندا بود»
نقطه هدف در اغتشاشات داخلی

نقطه هدف در اغتشاشات داخلی

حوادث تلخ خیابان پاسداران با فاصله بسیار کم به لحاظ زمانی از حوادث دی ماه در چندین شهر کشور،‌ از زوایای گوناگون نیاز به تحلیل دقیق دارد. در این نوع اغتشاشات، بی‌شک نقش دشمنان، یک نقش برجسته و انکارناپذیر است.
صبر استراتژیکِ آشکارساز

صبر استراتژیکِ آشکارساز

شاید بسیاری از دلسوزان نظام و انقلاب نسبت به برخورد بزرگوارانه نظام با برخی رفتارها و افراد گلایه‌مند بوده و بر این گمان هستند که در مقابل آنها نباید بیش از این مماشات کرد. استدلال این افراد این است که یک پاسخ محکم و افشاگرانه نسبت به اهداف برخی از افراد، تکلیف مردم را روشن کرده و همان برخوردی را خواهند کرد که با بازرگان، بنی‌صدر، شریعتمداری، منتظری و امثال آنها کردند.
ضرورت خروج از تله برجام با چرخش در سیاست‌های راهبردی

ضرورت خروج از تله برجام با چرخش در سیاست‌های راهبردی

در همان حال که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در دهمین گزارش خود پایبندی جمهوری اسلامی ایران به برجام را تأیید کرده است، آمریکا و اروپا به بهانه‌های واهی و حیله‌بازی، اجزای آن را معطل گذاشته و نه تنها از تعهدات خویش طفره می‌روند، بلکه با مستمسک قرار دادن توان موشکی و نفوذ منظقه‌ای جمهوری اسلامی، وقیحانه مذاکرات مجدد به روی برجام و تغییر بندهایی از آن را دنبال می‌کنند که سقف زمانی دارد
جنگ نرم اقتصادی مبتنی بر نظریه حرمان‌ـ تعرض
تحلیلی بر نسل نوین جنگ نرم علیه انقلاب اسلامی‌

جنگ نرم اقتصادی مبتنی بر نظریه حرمان‌ـ تعرض

جنگ نرم در عصر کنونی دانش پایه و بهره‌مند از نظریه‌های علوم رفتاری است. در حقیقت، یکی از وجوه متمایز موج چهارم جنگ نرم، بهره‌مندی بازیگران این نوع نبرد از نظریه‌های علوم اجتماعی به معنای اعم یا علوم رفتاری و پژوهش‌های علمی‌ـ تحقیقاتی به معنای اخص است.
۱
یادداشت سیاسی
مصاحبه سیاسی
گزارش سیاسی
مقاله سیاسی
نشریات