چهل سالگي انقلاب اسلامي به مثابه يک الگوي تحليلي

چهل سالگي انقلاب اسلامي به مثابه يک الگوي تحليلي

هرچند جمهوري اسلامي خود را موّظف به حل مشکلات اقتصادي و ايجاد رفاه و آباداني براي همه افراد جامعه ايران مي‌داند؛ اما همه بحث بر سر اين است که انقلاب اسلامي، ارزش‌هاي فرهنگي و معنوي را مقدّم بر علايق مادي...
تکنوکرات‌ها و دشمني با مديريت جهادي!

تکنوکرات‌ها و دشمني با مديريت جهادي!

جريان‌هاي غرب‌گرا که اتفاقا حاميان سياسي مديران تکنوکرات غربي نيز به حساب مي‌‌آيند، تلاش دارند تا با حمايت از اين سبک مديريتي، از گسترش گفتمان انقلابي‌گري جلوگيري کرده و لبه تيغ حملات رسانه‌اي خود را به...
جاي خالي مسئولان کنار سفره مردم

جاي خالي مسئولان کنار سفره مردم

در جامعه اي که ميان طبقه هاي گوناگون آن، فاصله معيشتي و اقتصادي وجود دارد، مسئولان و کارگزاران بايد با ساده زيستي، مرهمي بر زخم هاي گروه کم درآمد جامعه باشند. اين مسئله البته ريشه ديني و اعتقادي نيز دارد.
قسط و عدل اسلامي، مبناي سازوکار اقتصاد کشور نبوده است
بررسي انتقادي روند تحقق عدالت و مبارزه با فساد در گفتگو با حسن عباسی

قسط و عدل اسلامي، مبناي سازوکار اقتصاد کشور نبوده است

از سال 1392 تا به امروز اقتصاد نئوليبرال در کشور زمينه ظهور و بروز پيدا کرد. آقايان نيلي، نهاونديان و نوبخت پرچمدار اين دوران هستند. حتي در کتاب نظام‌هاي اقتصادي که سال 1388 در مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام تنظيم شد، نوشته شده که الگوي مطلوب توسعه از نظر ما الگوي نئوکينزي است.
FATF گره‌گشا يا گره‌ساز

FATF گره‌گشا يا گره‌ساز

بر مبناي شاخص تأمين حقوق مردم و منافع ملي، بايد به اين پرسش اصلي پاسخ داد که ‌با پيوستن ايران به FATF، گره‌ها از امور کشور و مردم گشوده خواهد شد يا بر حجم اين گره‌ها افزوده شده، ‌مشکلات کشور و مردم بيشتر مي‌شود؟
قدرت سخت و فرايند تمدن‌سازي اسلامي در جمهوری اسلامی - بخش دوم

قدرت سخت و فرايند تمدن‌سازي اسلامي در جمهوری اسلامی - بخش دوم

امروزه مردم ايران، يکي از زمينه‌هايي که مي‌توانند به آن به ديدة باور و با حس افتخار بنگرند، قدرت نظامي کشورشان است؛ زيرا قدرت نظامي به آنها توانايي عرض اندام در عرصه‌هاي خارجي را مي‌دهد.
قدرت سخت و فرايند تمدن‌سازي اسلامي در جمهوری اسلامی - بخش اول

قدرت سخت و فرايند تمدن‌سازي اسلامي در جمهوری اسلامی - بخش اول

کدام دسته از عوامل ما را نسبت به آينده انقلاب اسلامي اميدوار مي‌کنند و کدام دسته از عوامل مي‌توانند موجبات تضعيف اين اميدواري را فراهم آورند.
هفت دستاورد کليدي حماسه بزرگ

هفت دستاورد کليدي حماسه بزرگ

قدرت نرم از طريق نفوذ در ذهن ها بلکه در دل ها حاصل مي شود. آن سيل جمعيتي که در سراسر کشور به راه افتاد، چه انگيزه اي جز انگيزه هاي دروني داشت؟ چه کسي مردم را در سرما و زير بارش برف و باران به خيابان ها کشاند؟ آيا جز جذبه انقلاب عامل ديگري چنين توان و قدرتي دارد؟!
ضرورت‌هاي دهه پنجم

ضرورت‌هاي دهه پنجم

بدون اميدواري به آينده که حاصل اعتماد به توانايي‌هاي يک ملت و ناتواني دشمنان پرادعا است، نميتوان در دهه پنجم انقلاب گام زد. اين مهم روح حاکم بر بيانيه «گام دوم انقلاب» است که توسط حکيم انقلاب اسلامي تدوين گرديده است و بايد توسط نخبگان و گروه‌هاي اثرگذار و مرجع روز به روز در جامعه دميده شود.
نقدهاي وارد به طرح استاني شدن انتخابات
بررسي طرح استاني شدن انتخابات مجلس در گفتگو با دکتر اميرحمزه مهرابي

نقدهاي وارد به طرح استاني شدن انتخابات

تنها استدلالي که نمايندگان بابت طرح استاني شدن انتخابات مجلس ذکر مي کنند اين است که مي خواهند نمايندگان کلان نگر و فارغ از دغدغه مشکلات منطقه اي وارد مجلس شوند تا به مسائل ملي بيانديشند.
چهل سال نگهباني از قانون اساسي
بررسي عملکرد شوراي نگهبان در گفتگوي با سخنگوي شوراي نگهبان

چهل سال نگهباني از قانون اساسي

در شورا بعد از بررسي مستندات، نسبت به صلاحيت افراد راي گيري مي‌شود و هر فرد بايد 7 راي مثبت داشته باشد. اما اين که آرا بر چه اساسي داده مي‌شود و انگيزه کسي که راي مي‌دهد چيست؟ اين يک امر دروني است. ما نمي‌توانيم ورود کنيم. مگر اينکه خودش بيان کند.
۱
یادداشت سیاسی
مصاحبه سیاسی
گزارش سیاسی
مقاله سیاسی
پربازدید ها
نشریات