برچسب ها
برچسب: استعمار
پایان دادن به اشغالگری خارجی نژادپرستی و استعمار هستند حذف...
کد خبر: ۳۱۲۸۸۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۴


به اشغالگری خارجی نژادپرستی و استعمار هستند حذف نماید بنابراین... محتوای آن می تواند اطمینان آور باشد مگر استعمار به... معنی عمران و آبادانی نیست آیا مخالفت با استعمارگران مخالفت...
کد خبر: ۳۱۲۷۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۱۴


تحت استعمار کشور پادشاهی بلژیک بود این استعمار بیش از... می دادند این میزان از توحش از سوی استعمارگران بلژیکی... در تاریخ استعمار تقریباً بی سابقه است تصاویر فراوانی از... تا 10 میلیون کنگویی توسط استعمارگران کشته شدند انسالا و...
کد خبر: ۳۱۲۷۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۱۲


کینه انباشته آمریکا علیه ملتی است که از یوغ استعمار... سیاه غرب آزاد شده و پوزه استعمارگران را به خاک...
کد خبر: ۳۱۲۷۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۱۳


باشد که او از آن به عنوان استعمار نو یاد... مغول مختل شد تهاجماتی که جهان اسلام را دربرابر استعمار...
کد خبر: ۳۱۲۷۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۰۹


بود باید توجه داشت پس از دوران استعمار سنتی و... استعمار نوین که کشورهای غربی به طور مستقیم و با... می آوردند اکنون در دوران پسا استعمارنوین در کشورهای مستقل...
کد خبر: ۳۱۲۶۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۶


گفتگو با دکتر علی‌حسن حیدری کارشناس مسائل منطقه و مسائل قومیت شناسی
نه در سایه نوکری قدرت استعمار که به طور حتم...
خواهد بود نه در سایه نوکری قدرت استعمار که به...
کد خبر: ۳۱۲۶۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۱


که تنها باید به بهترین وجه آنها را استعمار کرد...
کد خبر: ۳۱۲۳۶۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۲


اینکه این کشور و این ملت را از یوغ استعمار...
کد خبر: ۳۱۲۲۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۲۴


نابودی ملت ها با ابزارهای خطرناک و خاموش
مشخصاً بازیگران این عرصه نظام سلطه و استعمار می باشند...
کد خبر: ۳۱۲۰۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۲۴


سال استبداد داخلی و استعمار خارجی استقلال و آزادی را...
کد خبر: ۳۱۱۷۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۱۶


و چینی ها نیز در طول تاریخ استعمار سعی نمودند...
کد خبر: ۳۱۱۷۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۱۴


تفرقه بینداز و حکومت کن سیاست قدیمی استعمار پیر است...
یادداشت تفرقه بینداز و حکومت کن سیاست قدیمی استعمار پیر...
کد خبر: ۳۱۱۵۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۱


تفرقه بینداز و حکومت کن سیاست قدیمی استعمار پیر است...
کد خبر: ۳۱۱۵۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۱


کرده مردانی که تلاش کرده¬اند در مقابل استکبار و استعمار... جانفشانی آنان برای مقابله با استعمار و استکبار بوده است...
کد خبر: ۳۱۱۵۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۱


افکار مریض او و همفکرانش اما استعمار چندین ساله همان...
کد خبر: ۳۱۱۵۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۷


این سیاست یعنی مبارزه با استبداد داخلی و استعمار خارجی...
کد خبر: ۳۱۱۴۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۳


مدير کانال جنايات غرب در گفتگو با بصيرت
زیاد است که فقط نشر اسناد خود استعمارگران ده ها...
کد خبر: ۳۱۱۴۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۱


نهفته است که ماحصل آن انتقال ثروت کشورهای استعمارزده اعم... همه اروپاییان شریکند و در فهرست استعمارگران نام کشورهایی چون... درس های بزرگ فراوانی در مطالعه تاریخ استعمار نهفته است...
کد خبر: ۳۱۱۴۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۱۳


که ماحصل آن انتقال ثروت کشورهای استعمارزده اعم از آمریکای... شریکند و در فهرست استعمارگران نام کشورهایی چون اسپانیا پرتغال... بزرگ فراوانی در مطالعه تاریخ استعمار نهفته است که آشنایی...
کد خبر: ۳۱۱۴۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۱۳