برچسب ها
برچسب: وحید قاسمی
بررسی ابعاد مختلف فتنه جدید عربستان در منطقه در گفتگوی هانی زاده با بصیرت:
مصاحبه از وحید قاسمی...
کد خبر: ۳۰۶۱۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۰


کارشناس مسائل هسته ای و استراتژیک در گفتگو با بصیرت:
قرار دادند مصاحبه از وحید قاسمی...
کد خبر: ۳۰۵۹۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۱۳


برجام بعد از سخنرانی ترامپ در گفتگوی تفصیلی دکتر باقری با بصیرت:
دادند مصاحبه از وحید قاسمی...
کد خبر: ۳۰۵۳۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۲۴


کارشناس مسائل شرق آسیا در گفتگو با بصیرت:
بر میانمار به شمار می روند / مصاحبه از وحید... قاسمی...
کد خبر: ۳۰۴۸۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۱۰


کارشناس مسائل آسیا در گفتو با بصیرت:
بصیرت پاسخ دادند مصاحبه از وحید قاسمی...
کد خبر: ۳۰۴۴۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۱۹


بررسی وضعیت ترامپ در داخل آمریکا در گفتگوی دکتر گوهری مقدم با بصیرت:
از وحید قاسمی...
کد خبر: ۳۰۴۳۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۱۵


کارشناس مسائل هسته ای و استراتژیک در گفتگو با بصیرت:
دادند مصاحبه از وحید قاسمی...
کد خبر: ۳۰۴۱۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۰۶


کارشناس مسائل شبه قاره در گفتگو با بصیرت:
خود را در اختیار بصیرت قرار دادند مصاحبه از وحید... قاسمی...
کد خبر: ۳۰۳۹۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۲۸


پایگاه بصیرت قرار دادند مصاحبه از وحید قاسمی...
کد خبر: ۳۰۳۶۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۲۰


کارشناس مسائل هسته ای و استراتژیک در گفتگو با بصیرت:
را در اختیار پایگاه بصیرت قرار دادند مصاحبه از وحید... قاسمی...
کد خبر: ۳۰۳۵۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۱۶


پیوند وهابیت و صهیونیسم در گفتگوی کارشناس مسائل منطقه با بصیرت:
البراء لواء التوحید و ده ها گروه تکفیری دیگر منجر... وحید قاسمی...
کد خبر: ۳۰۳۲۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۰۸


عراق بعد از آزادی موصل در گفتگوی تفصیلی هادی محمدی با بصیرت:
اختیار بصیرت قرار دادند مصاحبه از وحید قاسمی...
کد خبر: ۳۰۳۰۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۰۲


کارشناس مسائل آمریکا در گفتگو با بصیرت:
کنیم مصاحبه از وحید قاسمی...
کد خبر: ۳۰۲۶۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۱۷


کارشناس مسائل منطقه در گفتگو با بصیرت:
پایگاه بصیرت قرار دادند مصاحبه از وحید قاسمی...
کد خبر: ۳۰۲۶۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۱۶


تشریح ابعاد مختلف راهبردهای دولت ترامپ در غرب آسیا در گفتگوی تفصیلی محمدی با بصیرت:
در اختیار پایگاه بصیرت قرار دادند مصاحبه از وحید قاسمی...
کد خبر: ۳۰۲۳۰۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۰۶


بررسی ابعاد مختلف تحریم های جدید در گفتگوی تفصیلی دکتر باقری با بصیرت:
که به سوالات بصیرت پاسخ دادند مصاحبه وحید قاسمی...
کد خبر: ۳۰۲۰۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۲۸


کارشناس مسائل منطقه در گفتگو با بصیرت:
پایگاه بصیرت قرار دادند مصاحبه از وحید قاسمی...
کد خبر: ۳۰۱۶۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۱۶


کارشناس مسائل منطقه در گفتگو با بصیرت:
پاسخ دادند تشکر می کنیم مصاحبه از وحید قاسمی...
کد خبر: ۳۰۱۳۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۳


بررسی «ناتوی خاورمیانه» در گفتگوی محمدی با بصیرت:
در اختیار پایگاه بصیرت قرار دادند مصاحبه از وحید قاسمی...
کد خبر: ۳۰۱۰۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۳


دکتر باقری، کارشناس مسائل هسته ای در گفتگو با بصیرت:
قرار دادند مصاحبه از وحید قاسمی...
کد خبر: ۳۰۰۹۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۱۷