برچسب ها
برچسب: وحید قاسمی
کارشناس مسائل هسته ای در گفتگو با بصیرت:
دادند مصاحبه از وحید قاسمی...
کد خبر: ۳۰۸۷۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰


سایت بصیرت در گفتگو با سلیمان سبحانی، کارشناس فضای مجازی بررسی می کند:
اجتماعی هستند گفتگو از وحید قاسمی...
کد خبر: ۳۰۸۷۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۶


تحلیل رویکرد سند جدید امنیت ملی آمریکا درباره غرب آسیا در گفتگوی تفصیلی دکتر گوهری مقدم با بصیرت:
از وحید قاسمی...
کد خبر: ۳۰۸۴۸۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۳


کارشناس مسائل فلسطین در گفتگو با بصیرت:
وحید قاسمی...
کد خبر: ۳۰۷۱۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۱۸


ابعاد مختلف حوادث یمن در گفتگوی تفصیلی کارشناس مسائل منطقه با بصیرت:
تشکر را داریم مصاحبه از وحید قاسمی...
کد خبر: ۳۰۷۰۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۱۴


کد خبر: ۳۰۶۷۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۰۷


بررسی ابعاد مختلف فتنه جدید عربستان در منطقه در گفتگوی هانی زاده با بصیرت:
مصاحبه از وحید قاسمی...
کد خبر: ۳۰۶۱۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۰


کارشناس مسائل هسته ای و استراتژیک در گفتگو با بصیرت:
قرار دادند مصاحبه از وحید قاسمی...
کد خبر: ۳۰۵۹۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۱۳


برجام بعد از سخنرانی ترامپ در گفتگوی تفصیلی دکتر باقری با بصیرت:
دادند مصاحبه از وحید قاسمی...
کد خبر: ۳۰۵۳۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۲۴


کارشناس مسائل شرق آسیا در گفتگو با بصیرت:
بر میانمار به شمار می روند / مصاحبه از وحید... قاسمی...
کد خبر: ۳۰۴۸۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۱۰


کارشناس مسائل آسیا در گفتو با بصیرت:
بصیرت پاسخ دادند مصاحبه از وحید قاسمی...
کد خبر: ۳۰۴۴۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۱۹


بررسی وضعیت ترامپ در داخل آمریکا در گفتگوی دکتر گوهری مقدم با بصیرت:
از وحید قاسمی...
کد خبر: ۳۰۴۳۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۱۵


کارشناس مسائل هسته ای و استراتژیک در گفتگو با بصیرت:
دادند مصاحبه از وحید قاسمی...
کد خبر: ۳۰۴۱۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۰۶


کارشناس مسائل شبه قاره در گفتگو با بصیرت:
خود را در اختیار بصیرت قرار دادند مصاحبه از وحید... قاسمی...
کد خبر: ۳۰۳۹۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۲۸


پایگاه بصیرت قرار دادند مصاحبه از وحید قاسمی...
کد خبر: ۳۰۳۶۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۲۰


کارشناس مسائل هسته ای و استراتژیک در گفتگو با بصیرت:
را در اختیار پایگاه بصیرت قرار دادند مصاحبه از وحید... قاسمی...
کد خبر: ۳۰۳۵۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۱۶


پیوند وهابیت و صهیونیسم در گفتگوی کارشناس مسائل منطقه با بصیرت:
البراء لواء التوحید و ده ها گروه تکفیری دیگر منجر... وحید قاسمی...
کد خبر: ۳۰۳۲۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۰۸


عراق بعد از آزادی موصل در گفتگوی تفصیلی هادی محمدی با بصیرت:
اختیار بصیرت قرار دادند مصاحبه از وحید قاسمی...
کد خبر: ۳۰۳۰۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۰۲


کارشناس مسائل آمریکا در گفتگو با بصیرت:
کنیم مصاحبه از وحید قاسمی...
کد خبر: ۳۰۲۶۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۱۷


کارشناس مسائل منطقه در گفتگو با بصیرت:
پایگاه بصیرت قرار دادند مصاحبه از وحید قاسمی...
کد خبر: ۳۰۲۶۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۱۶