برچسب ها
برچسب: وحید قاسمی
کارشناس مسائل آسیا در گفتو با بصیرت:
بصیرت پاسخ دادند مصاحبه از وحید قاسمی...
کد خبر: ۳۰۴۴۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۱۹


بررسی وضعیت ترامپ در داخل آمریکا در گفتگوی دکتر گوهری مقدم با بصیرت:
از وحید قاسمی...
کد خبر: ۳۰۴۳۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۱۵


کارشناس مسائل هسته ای و استراتژیک در گفتگو با بصیرت:
دادند مصاحبه از وحید قاسمی...
کد خبر: ۳۰۴۱۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۰۶


کارشناس مسائل شبه قاره در گفتگو با بصیرت:
خود را در اختیار بصیرت قرار دادند مصاحبه از وحید... قاسمی...
کد خبر: ۳۰۳۹۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۲۸


پایگاه بصیرت قرار دادند مصاحبه از وحید قاسمی...
کد خبر: ۳۰۳۶۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۲۰


کارشناس مسائل هسته ای و استراتژیک در گفتگو با بصیرت:
را در اختیار پایگاه بصیرت قرار دادند مصاحبه از وحید... قاسمی...
کد خبر: ۳۰۳۵۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۱۶


پیوند وهابیت و صهیونیسم در گفتگوی کارشناس مسائل منطقه با بصیرت:
البراء لواء التوحید و ده ها گروه تکفیری دیگر منجر... وحید قاسمی...
کد خبر: ۳۰۳۲۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۰۸


عراق بعد از آزادی موصل در گفتگوی تفصیلی هادی محمدی با بصیرت:
اختیار بصیرت قرار دادند مصاحبه از وحید قاسمی...
کد خبر: ۳۰۳۰۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۰۲


کارشناس مسائل آمریکا در گفتگو با بصیرت:
کنیم مصاحبه از وحید قاسمی...
کد خبر: ۳۰۲۶۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۱۷


کارشناس مسائل منطقه در گفتگو با بصیرت:
پایگاه بصیرت قرار دادند مصاحبه از وحید قاسمی...
کد خبر: ۳۰۲۶۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۱۶


تشریح ابعاد مختلف راهبردهای دولت ترامپ در غرب آسیا در گفتگوی تفصیلی محمدی با بصیرت:
در اختیار پایگاه بصیرت قرار دادند مصاحبه از وحید قاسمی...
کد خبر: ۳۰۲۳۰۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۰۶


بررسی ابعاد مختلف تحریم های جدید در گفتگوی تفصیلی دکتر باقری با بصیرت:
که به سوالات بصیرت پاسخ دادند مصاحبه وحید قاسمی...
کد خبر: ۳۰۲۰۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۲۸


کارشناس مسائل منطقه در گفتگو با بصیرت:
پایگاه بصیرت قرار دادند مصاحبه از وحید قاسمی...
کد خبر: ۳۰۱۶۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۱۶


کارشناس مسائل منطقه در گفتگو با بصیرت:
پاسخ دادند تشکر می کنیم مصاحبه از وحید قاسمی...
کد خبر: ۳۰۱۳۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۳


بررسی «ناتوی خاورمیانه» در گفتگوی محمدی با بصیرت:
در اختیار پایگاه بصیرت قرار دادند مصاحبه از وحید قاسمی...
کد خبر: ۳۰۱۰۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۳


دکتر باقری، کارشناس مسائل هسته ای در گفتگو با بصیرت:
قرار دادند مصاحبه از وحید قاسمی...
کد خبر: ۳۰۰۹۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۱۷


سیدافقهی با توجه به اخبار دستگیری البغدادی، در گفتگو با بصیرت:
پایگاه بصیرت قرار دادند تشکر می کنیم مصاحبه از وحید... قاسمی...
کد خبر: ۳۰۰۵۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۰۱


هانی زاده در گفتگو با بصیرت، با اشاره به آخرین تحولات عراق مطرح کرد:
کنیممصاحبه از وحید قاسمی...
کد خبر: ۳۰۰۲۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۲۳


قنادباشی با اشاره به چرایی آزادی مبارک و روابط اخیر مصر و آمریکا، در گفتگو با بصیرت:
پاسخ دادند تشکر می کنیم مصاحبه از وحید قاسمی...
کد خبر: ۳۰۰۱۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۱۸


قاسمی، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفتگو با بصیرت:
علی قاسمی کارشناس مسائل اقتصادی صورت داده است که در... نام گذاری کردند قاسمی چند سالی هست که اقتصاد مقاومتی... این وضعیت چه باید کرد قاسمی اقتصاد باید مبتنی بر... حل کند قاسمی در بخش اشتغال اعتقاد دارم که چند...
کد خبر: ۳۰۰۰۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۱۱