برچسب های خبر
برچسب: وحید قاسمی
بررسی مناسبات اقتصادی ایران و افغانستان در گفتگوی بصیرت با ملازهی:
اختیار بصیرت قرار دادند تشکر می کنیم مصاحبه از وحید... قاسمی...
کد خبر: ۲۹۹۷۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۱۴


اهداف و پیامدهای سفر الجبیر به عراق در گفتگوی هادی محمدی با بصیرت:
از وحید قاسمی...
کد خبر: ۲۹۹۷۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۱۳


الملل بصیرت/مصاحبه از وحید قاسمی...
کد خبر: ۲۹۹۱۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۱۹


دکتر باقری در گفتگو با بصیرت:
دادند مصاحبه از وحید قاسمی...
کد خبر: ۲۹۹۱۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۱۹


سردار جوانی در گفتگو با بصیرت مطرح کرد:
دادند مصاحبه از وحید قاسمی...
کد خبر: ۲۹۹۰۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۱۵


اوضاع درونی داعش در گفتگوی محمدعلی مهتدی با بصیرت:
بصیرت قرار دادند مصاحبه از وحید قاسمی...
کد خبر: ۲۹۸۹۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۱۲


میرابیان کارشناس مسائل منطقه در گفتگو با بصیرت پاسخ می دهد:
قرار دادند مصاحبه از وحید قاسمی...
کد خبر: ۲۹۸۸۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۱۰


کارشناس مسائل فلسطین در گفتگو با بصیرت:
دادند مصاحبه از وحید قاسمی...
کد خبر: ۲۹۸۳۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۴


سوریه پس از حلب در گفتگوی تفصیلی هادی محمدی با بصیرت
کردند سپاسگذاریم مصاحبه از وحید قاسمی...
کد خبر: ۲۹۷۸۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۰۸


کارشناس مسائل منطقه در گفتگو با بصیرت:
سوالات بصیرت پاسخ دادند تشکر می کنیم مصاحبه از وحید... قاسمی...
کد خبر: ۲۹۷۶۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۰۴


صادق ملکی، کارشناس ارشد مسائل منطقه در گفتگو با بصیرت
از وحید قاسمی...
کد خبر: ۲۹۷۰۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۱۶


دکتر باقری، کارشناس مسائل هسته ای در گفتگو با بصیرت:
بصیرت قرار دادند مصاحبه از وحید قاسمی...
کد خبر: ۲۹۶۸۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۰۵


تحلیل ابعاد جنگ نیابتی در گفتگوی کارشناس مسائل منطقه با بصیرت:
قرار دادند مصاحبه از وحید قاسمی...
کد خبر: ۲۹۶۷۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۲۸


فعالیت داعش در افغانستان در گفتگوی تفصیلی با پیرمحمد ملازهی
را در اختیار پایگاه بصیرت قرار دادند مصاحبه از وحید... قاسمی...
کد خبر: ۲۹۶۳۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۱۴


میرابیان، کارشناس مسائل منطقه در گفتگو با بصیرت
از وحید قاسمی...
کد خبر: ۲۹۶۲۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۱۱


تشریح ابعاد مختلف عملیات موصل در گفتگوی تفصیلی هادی محمدی با بصیرت
می کنیم مصاحبه از وحید قاسمی ...
کد خبر: ۲۹۵۹۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۳۰


وحید قاسمی...
کد خبر: ۲۹۵۹۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۲۸


تشریح صحنه سیاسی لبنان در گفتگوی سیدافقهی با بصیرت
دادند مصاحبه از وحید قاسمی...
کد خبر: ۲۹۵۷۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۲۱


هادی محمدی در گفتگوی تفصیلی با بصیرت
اختیار پایگاه بصیرت قرار دادند مصاحبه از وحید قاسمی...
کد خبر: ۲۹۵۶۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۱۵


کارشناس مسائل روسیه در گفتگو با بصیرت
از وحید قاسمی...
کد خبر: ۲۹۵۳۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۰۳