برچسب ها
برچسب: وحید قاسمی
کارشناس مسائل آمریکا در گفتگو با بصیرت:
کنیم مصاحبه از وحید قاسمی...
کد خبر: ۳۰۲۶۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۱۷


کارشناس مسائل منطقه در گفتگو با بصیرت:
پایگاه بصیرت قرار دادند مصاحبه از وحید قاسمی...
کد خبر: ۳۰۲۶۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۱۶


تشریح ابعاد مختلف راهبردهای دولت ترامپ در غرب آسیا در گفتگوی تفصیلی محمدی با بصیرت:
در اختیار پایگاه بصیرت قرار دادند مصاحبه از وحید قاسمی...
کد خبر: ۳۰۲۳۰۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۰۶


بررسی ابعاد مختلف تحریم های جدید در گفتگوی تفصیلی دکتر باقری با بصیرت:
که به سوالات بصیرت پاسخ دادند مصاحبه وحید قاسمی...
کد خبر: ۳۰۲۰۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۲۸


کارشناس مسائل منطقه در گفتگو با بصیرت:
پایگاه بصیرت قرار دادند مصاحبه از وحید قاسمی...
کد خبر: ۳۰۱۶۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۱۶


کارشناس مسائل منطقه در گفتگو با بصیرت:
پاسخ دادند تشکر می کنیم مصاحبه از وحید قاسمی...
کد خبر: ۳۰۱۳۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۳


بررسی «ناتوی خاورمیانه» در گفتگوی محمدی با بصیرت:
در اختیار پایگاه بصیرت قرار دادند مصاحبه از وحید قاسمی...
کد خبر: ۳۰۱۰۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۳


دکتر باقری، کارشناس مسائل هسته ای در گفتگو با بصیرت:
قرار دادند مصاحبه از وحید قاسمی...
کد خبر: ۳۰۰۹۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۱۷


سیدافقهی با توجه به اخبار دستگیری البغدادی، در گفتگو با بصیرت:
پایگاه بصیرت قرار دادند تشکر می کنیم مصاحبه از وحید... قاسمی...
کد خبر: ۳۰۰۵۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۰۱


هانی زاده در گفتگو با بصیرت، با اشاره به آخرین تحولات عراق مطرح کرد:
کنیممصاحبه از وحید قاسمی...
کد خبر: ۳۰۰۲۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۲۳


قنادباشی با اشاره به چرایی آزادی مبارک و روابط اخیر مصر و آمریکا، در گفتگو با بصیرت:
پاسخ دادند تشکر می کنیم مصاحبه از وحید قاسمی...
کد خبر: ۳۰۰۱۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۱۸


قاسمی، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفتگو با بصیرت:
علی قاسمی کارشناس مسائل اقتصادی صورت داده است که در... نام گذاری کردند قاسمی چند سالی هست که اقتصاد مقاومتی... این وضعیت چه باید کرد قاسمی اقتصاد باید مبتنی بر... حل کند قاسمی در بخش اشتغال اعتقاد دارم که چند...
کد خبر: ۳۰۰۰۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۱۱


بررسی مناسبات اقتصادی ایران و افغانستان در گفتگوی بصیرت با ملازهی:
اختیار بصیرت قرار دادند تشکر می کنیم مصاحبه از وحید... قاسمی...
کد خبر: ۲۹۹۷۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۱۴


اهداف و پیامدهای سفر الجبیر به عراق در گفتگوی هادی محمدی با بصیرت:
از وحید قاسمی...
کد خبر: ۲۹۹۷۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۱۳


الملل بصیرت/مصاحبه از وحید قاسمی...
کد خبر: ۲۹۹۱۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۱۹


دکتر باقری در گفتگو با بصیرت:
دادند مصاحبه از وحید قاسمی...
کد خبر: ۲۹۹۱۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۱۹


سردار جوانی در گفتگو با بصیرت مطرح کرد:
دادند مصاحبه از وحید قاسمی...
کد خبر: ۲۹۹۰۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۱۵


اوضاع درونی داعش در گفتگوی محمدعلی مهتدی با بصیرت:
بصیرت قرار دادند مصاحبه از وحید قاسمی...
کد خبر: ۲۹۸۹۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۱۲


میرابیان کارشناس مسائل منطقه در گفتگو با بصیرت پاسخ می دهد:
قرار دادند مصاحبه از وحید قاسمی...
کد خبر: ۲۹۸۸۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۱۰


کارشناس مسائل فلسطین در گفتگو با بصیرت:
دادند مصاحبه از وحید قاسمی...
کد خبر: ۲۹۸۳۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۴