رسانه‌ای شدن شهر موشکی سپاه در اعماق 500 متری زمین که جزء پروژه‌های محرمانه سپاه بود، هم که نشان از تدبیر دفاعی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی برای مقابله با هرگونه تجاوز و تعدی به کشورمان را داشت، عجب و حیرت جهانیان را در پی داشت.
قبلی۲