نظام سلطه و تهدید علیه جمهوری اسلامی ایران

نظام سلطه و تهدید علیه جمهوری اسلامی ایران

نظام سلطه که در سابق قدرت نظامی را حاملِ تداوم ‌بخش حیاتِ خود در تقابلِ با سایر کشورها دنبال می‌کرد، صورت‌بندی جدیدی را در کنار راهبرد نظامی در دستور کار خود قرارداد که نقطۀ کانونی آن بر محور اسلام هراسی و با تمرکز بر ایران هراسی و در نهایت شیعه هراسی قرار گرفت.
برنامه‌ای بلندمدت برای از پای درآوردن یک ملت
پروژه نفوذ دشمن:

برنامه‌ای بلندمدت برای از پای درآوردن یک ملت

یکی از اصلی‌ترین راهکنش‌های دشمن برای نفوذ هنگامی است که از راه چهرۀ دوم قدرت وارد میدان می‌شود. در چهرۀ دوم قدرت، دشمن به ‌صورت غیرمستقیم به کشور هدف این‌گونه القاء می‌کند که سعادت سیاسی آن در همسو و هم‌جهت شدن با راهبردهای او است. یکی از راهکنش‌های این راهبرد دشمن، ایجاد هیاهوهای سیاسی برای تحت تأثیر قرار دادن سیاست‌مداران کشور هدف است.
علل و عوامل ظهور اندیشه های تکفیری در کردستان ایران

علل و عوامل ظهور اندیشه های تکفیری در کردستان ایران

بی‌شک تعدادی از جوانان اهل سُنت کشور، به داعش پیوسته‌اند و هویت، جوانی و زندگی‌شان را به پای وعده‌های تباه داعش به تاراج داده‌اند. جوانان به عضویت داعش پیوسته را نه باید موافق، که از قربانیان این دستگاه جنایت و ارعاب دانست، که بی‌اطلاع و بعضاً به ‌منظور رفع نیازهای مالی، دلباخته وعده های فریبنده این گروهک شرور می شوند.
قوطی کبریت

قوطی کبریت

زندگی همراه با آرامش در یک‌خانه وسیع، در اسلام پذیرفته ‌شده است، لکن از دو جهت، زندگی مسلمانان به‌ویژه مسئولین نظام اسلامی در خانه‌هایی کاخ واره مورد ذم واقع‌شده است. نخست آنکه سبب ایجاد خوی کاخ‌نشینی می‌گردد. دیگر آنکه وقتی مردم آنان را مشاهده می‌نمایند، نسبت به زندگی خود و همچنین همراهی با نظام اسلامی دلسرد می‌گردند.
دفاع از مظلوم؛ آموزه بنیادین انقلاب اسلامی
در پاسخ به توئیت تاجزاده:

دفاع از مظلوم؛ آموزه بنیادین انقلاب اسلامی

اگر چه کشور یمن در نقطه سوق الجیشی باب المندب قرار دارد، لکن این مسئله هیچ ارزشی در راهبردهای کلان نظام اسلامی ندارد. بلکه از آنجایی که انقلاب اسلامی یک انقلاب با ماهیت فرهنگی است، ابعاد فرهنگی ناظر به تربیت انسان اهمیت خاص دارد. تربیت انسانی نیز در پرتو آموزه های دین مبین اسلام تحقق می یابد.
نکاتی در باب فرمان آتش به اختیار

نکاتی در باب فرمان آتش به اختیار

جواز آتش به اختیار در دست پیاده‌نظام و افراد عادی که از صلاحیت کمتری برخوردارند قرار نمی‌گیرد بلکه در اختیار افسرانی قرار می‌گیرد که از مجموعه‌ای از صفات و صلاحیت‌های هم چون متدین، انقلابی، مصمّم، هوشیار، پُرکار، صاحب اندیشه، شجاع و فداکار برخوردارند
خُرمشهرها در پیش است

خُرمشهرها در پیش است

در عرصۀ دانش فناوری‌های هسته‌ای، نانوفنّاوری و بسیاری از علوم و صنعت، خرمشهرهای فراوانی فتح گردید که همۀ آنان به لطف الهی و همت انقلابی بود. اما یک خرمشهر بسیار مهم از آغاز انقلاب نسبت به آن توجه کافی نشده است. اگر چه امام خمینی(رحمه‌الله علیه) و امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی) بارها نسبت به آن هشدار دادند، اما هنوز نیروهای انقلابی نسبت به آن حساسیت لازم را نشان ندادند. آن خرمشهر، بوی خاک مبانی دارد.
صداقت در وعده، همت در عمل!

صداقت در وعده، همت در عمل!

در این نوع از روش تبلیغاتی؛ شخص کاندیدا از سه تکنیک واضح استفاده می¬کند. نخست وضع موجود را بسیار سیاه و نیازمند تحول نشان می‌دهد. هم زمان نیز رسانه‌های وابسته به آن تلاش دارند با برجسته‌سازی سخنان این کاندیدا، او را تنها منجی جامعه نشان دهند. سپس او یک وعدۀ افسانه‌ای می‌دهد.
۲