برچسب ها
برچسب: احمد قهرمانی
کد خبر: ۳۱۱۶۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۶


کد خبر: ۳۱۱۶۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۳


کد خبر: ۳۱۰۸۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۶


روز 22 بهمن روز وحدت و انسجام داخلی،روز نمایش قدرت جبهه انقلاب در برابر غیر انقلابی ها و تولید قدرت و اقتدار برای کشور در آستانه انتخابات سال آینده برای حل مشکلات مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور با روحیه و تفکر انقلابی، با جامعه انقلابی و تشکیل دولت انقلابی می باشد. با روحیه وتفکر انقلابی فرد و عمل انقلابی در جامعه گسترش خواهد یافت و جامعه انقلابی را شکل خواهد داد و در جامعه انقلابی که مردمانش انقلابی فکر کرده و عمل نمایند، سازمانها و نهادهای انقلابی شکل خواهد گرفت.اگر چنین فکر و فرد و جامعه و سازمان ونهاد انقلابی شکل گیرد از درون آن دولت انقلابی شکل خواهد گرفت.از 22 بهمن تا 29 اردیبهشت نود وشش ، از روز نمایش قدرت و اقتدار جبهه انقلاب تا تشکیل دولت انقلابی فاصله ای نیست...
کد خبر: ۲۹۹۰۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۱۷


کد خبر: ۲۹۷۶۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۰۵


کد خبر: ۲۹۱۱۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۳۰


کد خبر: ۲۸۹۸۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۰۵


کد خبر: ۲۸۷۴۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۱/۲۷


که آقایان هاشمی رفسنجانی و محمود احمدی نژاد به مرحله... احمدی نژاد با کسب 62 دصد آراء شرکت کنندگان انتخاب... برگزار می شود که محمود احمدی نژاد با کسب 62...
کد خبر: ۲۸۷۳۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۱/۲۴


کد خبر: ۲۸۷۱۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۱/۲۰


کد خبر: ۲۸۶۹۶۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۱/۱۵


بیماری در کشور کاشته شود در دولت احمدی نژاد نیز...
کد خبر: ۲۸۶۷۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۱/۱۱


کد خبر: ۲۸۶۶۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۱/۰۸


کد خبر: ۲۸۶۳۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۱/۰۱


انتخاباتی سالم و پرشور خواهیم بود احمد قهرمانی کارشناس ارشد...
کد خبر: ۲۸۶۱۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۲۷


کد خبر: ۲۸۴۷۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۹/۲۶


کد خبر: ۲۸۴۴۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۹/۱۶


داد به گزارش مهر احمد قهرمانی ضمن حضور در مجلس...
کد خبر: ۲۸۳۱۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۲۷