برچسب ها
برچسب: تکنیک انتخاباتی
رئیس ستاد انتخاباتی آقای روحانی و تامین کننده هزینه های... رسوا کردن افراد سرچشمه بگیرد چنین وضعیتی در فضای انتخاباتی... سبب می شود کمپین های انتخاباتی به جای تمرکز بر... کنند از این رو سیاست رسوایی یک تکنیک برای از...
کد خبر: ۲۹۵۹۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۲۸


احزاب و چهره های سیاسی در این تکنیک سعی می...
شیوه ها و تکنیک هایی استفاده می کنند مرجع سازی... تکنیک وحدت نمایی و اختلاف افکنی حرف اصلی این تکنیک... مقابل غیرمنسجم و مشوش است تکنیک می آید نمی آید... این شیوه و تکنیک چندسالی است که باب شده در...
کد خبر: ۲۸۵۵۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۱۴