برچسب ها
برچسب: مشکله فساد
یک مسئله مهم در زمینه فساد در کشور ما این... است که ادبیات مفهومی و نظری فساد از ضعف عمده... آنجا ناشی می شود که ضعف شناخت نسبت به فساد... خود زمینه ساز فساد می شود و بنابراین اولین گام...
امروزه فساد به یک معضل جهانی تبدیل شده است و... مطرح می شود پدیده فساد امری پیچیده متنوع و پنهان... کند موضوع فساد مساله ای است که طی چند سال... فساد مربوط به افرادی همچون شهرام جزایری محمدرضا رحیمی و...
کد خبر: ۲۹۷۰۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۱۲