نشانه‌های افول آمریکا
اگر در ۴۰ سال گذشته، مهم‌ترین منازعه جهانی را، بین انقلاب اسلامی و آمریکا بدانیم، آنگاه افق بسیار زیبایی برای آینده جهان، منطقه غرب آسیا و ملت ایران، قابل رؤیت خواهد بود. بر مبنای این روندهای قابل مطالعه، افول و زوال آمریکا قطعی و پدیدآیی قدرت‌های نوظهوری در جهان مانند جمهوری اسلامی ایران با پرچمداری ارزش‌های الهی همسو با فطرت بشری یک واقعیت است.
13 آبان معنادار و سراب تحريم!
مردم ايران در اوج ناباوري دشمنان و برخي واداده‌هاي داخلي با وجود پاره‌اي گله‌گذاري‌ها از وجود مشکلات معيشتي و اقتصادي، بار ديگر متحد و يکپارچه 13 آباني «متفاوت»، «معنادار» و «تماشايي»‌تر از گذشته خلق کردند؛ چرا که به فراست دريافتند ترامپ در سوداي انتقام از مردمي است که پيروز چالش چهل ساله با آمريکاي جنايتکار است.
13 آبان ديگري در راه است! ...
آغاز تحريم هاي ثانويه در حالي با 13 آبان همزمان شده است که کوس رسوایی و شکست اين سناريوي آمريکايي حتي از زبان نزديکان ترامپ هم شنيده مي‌شود. حضور باشکوه ملت در اين راهپيمايي فرصتي است تا در روز ملي مبارزه با استکبار جهاني ناکارآمدي تحريم‌ها فرياد زده شود و اثبات گردد که اين ابزار نخواهد توانست ملت ايران را در برابر آمريکا به زانو در آورد.
خيانت بن بست نمايي!
ما مشکل اقتصادي داريم، اقتصاد نفتي داريم که اين خودش يک عيب بزرگ است، فرهنگ صرفه‌جويي نداريم، فرهنگ صرفه‌جويي در بين ما بسيار ضعيف است؛ اين عيب است، اسراف عيب است؛ اين عيوب را ما داريم، ولي عيب واقعي اينها نيست؛ عيب واقعي بن‌بست است که بحمدالله نداريم؛ ما بن‌بست نداريم.
گام‌هاي چهارگانه پيشرفت کشور
پيروزي انقلاب اسلامي و تشکيل نظام جمهوري اسلامي سرفصلي نو در عبور از عقب ماندگي‌ها و حرکت در مسير پيشرفت و آباداني مادي و معنوي اين سرزمين به حساب مي‌آيد! در طول اين سالها اقدامات فراواني انجام شده است که قابل مقايسه با دوران گذشته نيست، اما هنوز تا وضعيت مطلوب فاصله بسيار است.
متغيرهاي ثبات‌بخش در سپهر سياسي جمهوري اسلامي
از زماني که ايران در معرض نظام نوپاي جهاني قرار گرفت، روابط کشورمان با دنياي غرب در قالب «وابستگي» تعريف شده و از آن برهه به بعد، وابستگي به يک مشکل و چالش مزمن در ساختار سياسي – اقتصادي کشور تبديل گرديد که تأثيرهاي فوق‌العاده محدودکننده‌اي بر توسعه‌ي اقتصادي ايران گذاشت و در عين حال، عاملي براي شکست نهضت‌هاي مردمي مانند نهضت ملي کردن نفت شد
مذاکره از معاويه تا ترامپ
روي آوردن ترامپ به مکر و خدعه، بيانگر پذيرش شکست زودهنگام در جنگي است که خود آغازگر آن است. ترامپ شکست خود در جنگ اقتصادي عليه ملت ايران را پيش از شروع آن احساس کرد و دست به حيلت‌هايي زد که يکي از آنها پيشنهاد «مذاکره بدون پيش شرط» بود. کاري که معاويه سالها پيش اما در پايان جنگ دست به آن زد.
هوشمندي ملي در مواجهه با شرايط موجود
همه‌ي آحاد مردم با هوشمندي و حساسيت خاصي اوضاع کشور را رصد مي‌کنند و با بهره‌گيري از تجربيات تاريخي، نيک مي‌دانند که هرگونه اقدام سياسي شتاب‌زده و ناشيانه در شرايط موجود، نه تنها کمکي به حل مسائل آنها نمي‌کند، بلکه زمينه‌هاي لازم را براي دخالت خارجي و در نتيجه، پيچيده‌تر شدن شرايط کشور فراهم مي‌کند.
جنگ اراده ها و تدبيرها
تقابل اراده ها تا آنجايي اهميت پيدا کرده است که کشورها سعي مي کنند به هر طريق ممکن بر سيستم محاسبات رقيب يعني اراده آنها تأثير بگذارند به گونه اي که اين تغيير محاسباتي منجر تسليم کشور مقابل شود و از طرفي ديگر رقيب را به اين باور برسانند که خود اراده اي مصمم بر رفتار خويش دارند.
مبارزه با مفسدان؛ راه بازگشت جامعه به سلامت
اين گونه برداشت‌ها و احساس‌ها در مردم به توليد ياس و نااميدي منتهي شده و اميد آنان را نسبت به وجود فهم و اراده مبارزه با مفسدان را از بين مي‌برد. به خصوص زماني که مردم از برخي پيامدهاي فساد اقتصادي مانند گراني، فاصله طبقاتي، لطمه به فضاي رقابتي و يکه تازي طبقه اشرافي برآمده از فساد و تبعيض به تنگ آمده و مبارزه با مفسدان يک مطالبه عمومي و بر حق است.
حاج قاسم، دکتر حسن و برادر حسين
بازگشت به گفتمان انقلابي يکي از مواهب نقض برجام و برملا شدن ماهيت استکباري و غير قابل اعتماد نظام ليبرال‌ـ سرمايه‌داري است که هژمون خود را در ضعيف نگه‌ داشتن ديگر ملت‌ها و کشورها دانسته و ايران را يک استثنا در برابر خود ديده و معتقد است سياست ديني و روحيه و نگرش انقلابي اين استثنا بودن را پديد آورده است.
انقلاب اسلامی و نحوه تعامل با اقوام ايراني
تلاش حضرت امام خميني(ره) مبتني بر رفع محروميت از گروه‌هاي قومي و جايگزين کردن رويکرد نوين در مديريت سياسي اقوام بود. امام(ره) با بهره‌گيري از آموزه‌هاي توحيدي قرآن و سيره پيامبر اکرم(ص) و ائمه معصوم(ع) و با درک عميق مقتضيات زمان و مکان در مقام مجتهدي بصير و سياستمداري جامعه‌شناس همه ساکنان سرزمين ايران را فارغ از دين، مذهب، قوميت و زبان، شهروندان و اهالي ايران می‌دانستند.
قبلی۳بعدی