بعد از کتمان دریافت بسته ارزی مجلس از سوی دولت، خانه ملت نوشت: بسته مجلس برای مدیریت بازار ارز ۷۰ روز پیش در قالب گزارش نظارتی در صحن مجلس قرائت و منتشر شد علاوه بر این رئیس کمیسیون اقتصادی نیز طی نامه‌ای به رئیس جمهور پیشنهاد اجرایی را تبیین کرد.
قبلی۵بعدی