عمده مشکلات مدیریتی کشور زیر سر آمریکا، هوارداران و اندیشه آمریکایی است
بیست و چهارمین شماره صدای انقلاب:
دلار رفاهی؟!
بیست و سومین شماره صدای انقلاب:
جوانان در منظومه فکری رهبر معظم انقلاب
بیست و دومین شماره صدای انقلاب:
بررسی نگاه راهبردی رهبر معظم انقلاب و پیش بینی‌ها و تذکرات ایشان در حوزه معضلات اقتصادی که مورد توجه مسئولان اقتصادی قرار نگرفت
بیست و یکمین شماره صدای انقلاب:
جنگ نیابتی غرب در منطقه
بیستمین شماره صدای انقلاب:
اقتدار ارتش رضاخان در هیاهوی رسانه‌های ضد انقلاب
نوزدهمین شماره صدای انقلاب:
اصولا شکستن آقایی و سروری دلار در مکلام رهبر معطم انقلاب به چه معناست؟
هجدهمین شماره صدای انقلاب:
بیو دکترین تحلیلی بر رابطه با استکبار مبتنی بر رفتار گرگ و گاو
هفدهمین شماره صدای انقلاب:
چرا رهبری در مسائلی که مشکل وجود دارد دخالت نمی‌کند؟
شانزدهمین شماره صدای انقلاب:
چرا جمهوری اسلامی برای حضور در کشورهای منطقه هزینه می‌کند در حالی که در داخل کشور به این سرمایه‌ها نیاز دارد؟
پانزدهمین شماره صدای انقلاب:
معنای واقعی ولایت مداری چیست؟
چهاردهمین شماره صدای انقلاب:
صدور انقلاب اسلامی مبتنی بر قدرت نرم انقلاب و جمهوری اسلامی ایران
سینزدهمین شماره صدای انقلاب:
قبلی۵بعدی