پیروزی در جنگ عقاید، نیازمند توجه به اصول انقلاب است
فرمانده کل سپاه:

پیروزی در جنگ عقاید، نیازمند توجه به اصول انقلاب است

فرمانده کل سپاه با تاکید بر اینکه پیروزی در جنگ عقاید نیازمند توجه به اصول انقلاب است، گفت: دشمن در جنگ نرم، باورها و ایمان مردم به اسلام ناب محمدی را هدف قرار داده و به دنبال تغییر باورهاست.
نقد انقلابی بر طناب« اسلک لاین» سیاسی

نقد انقلابی بر طناب« اسلک لاین» سیاسی

نقد و نقادی درست، چندان کار آسانی نیست. حرکت در این مسیر مثل حفظ کردن تعادل در ورزش «اسلک لاین» است. اسلک لاین یا «بند لغزی» هنر حفظ تعادل و راه رفتن بر روی طنابی مرتفع است که بین دو نقطه کشیده شده است.
چرا جنگ نمی‌شود؟
تحلیلی کوتاه بر آینده مخاصمه امریکا با ایران:

چرا جنگ نمی‌شود؟

جنگ امریکا با ایران آسان و ارزان نخواهد بود؛ زیرا: عمق استراتژیک ایران این فرصت را فراهم خواهد ساخت تا با بهره گیری از مدل های جنگ نامتقارن «Asymmetric Warfure» و جنگ های نیابتی«proxy Ware» هزینه های جنگ را برای هر متجاوزی سرسام آور نماید.
اعتماد سیاسی از مردم، اقدام انقلابی از مسئولین

اعتماد سیاسی از مردم، اقدام انقلابی از مسئولین

آمپر اعتماد سیاسی معکوس دمای بازار شده است. با شدت گرفتن تب گرانی، اعتماد سیاسی فروکش می‌کند و با کاهش قیمت ها، اعتماد سیاسی روند صعودی به خود می‌گیرد.
نعل وارونه نزنید، برجام همه چیز نبود

نعل وارونه نزنید، برجام همه چیز نبود

مسئولین دولتی و همه دستگاه ها باید متوجه این امر باشند که لرزش در پایه های اقتصاد، تزلزل در سایر بخش ها را به همراه خواهد داشت. دیگر فرصتی برای وقت کشی و اما و اگر وجود ندارد و جامعه به شدت تشنه «اقدام و عمل» است.
۲