دستور توقیف کشتی‌های ترال در محدوده غیرمجاز را صادر کرده‌ام
فرمانده نیروی دریایی سپاه خبر داد:

دستور توقیف کشتی‌های ترال در محدوده غیرمجاز را صادر کرده‌ام

فرمانده نیروی دریایی سپاه از تشکیل بسیج دریایی خبر داد و گفت: دستور توقیف کشتی‌های ترال در محدوده غیرمجاز را صادر کرده‌ام.
پیروزی در جنگ عقاید، نیازمند توجه به اصول انقلاب است
فرمانده کل سپاه:

پیروزی در جنگ عقاید، نیازمند توجه به اصول انقلاب است

فرمانده کل سپاه با تاکید بر اینکه پیروزی در جنگ عقاید نیازمند توجه به اصول انقلاب است، گفت: دشمن در جنگ نرم، باورها و ایمان مردم به اسلام ناب محمدی را هدف قرار داده و به دنبال تغییر باورهاست.
نقد انقلابی بر طناب« اسلک لاین» سیاسی

نقد انقلابی بر طناب« اسلک لاین» سیاسی

نقد و نقادی درست، چندان کار آسانی نیست. حرکت در این مسیر مثل حفظ کردن تعادل در ورزش «اسلک لاین» است. اسلک لاین یا «بند لغزی» هنر حفظ تعادل و راه رفتن بر روی طنابی مرتفع است که بین دو نقطه کشیده شده است.
نعل وارونه نزنید، برجام همه چیز نبود

نعل وارونه نزنید، برجام همه چیز نبود

مسئولین دولتی و همه دستگاه ها باید متوجه این امر باشند که لرزش در پایه های اقتصاد، تزلزل در سایر بخش ها را به همراه خواهد داشت. دیگر فرصتی برای وقت کشی و اما و اگر وجود ندارد و جامعه به شدت تشنه «اقدام و عمل» است.
از حامیان منتقد تا منتقدین حامی
رویکرد افراد و جریانات سیاسی در مواجهه با مواضع اخیر رئیس جمهور:

از حامیان منتقد تا منتقدین حامی

جریانات سیاسی به جای سهم خواهی و محدود شدن به منافع حزبی، از مواضع انقلابی رئیس جمهور (مشروط به اقدام) حمایت کنند.
۲