شگردهای حفظ حیات سیاسی در جامعه
در طول تاریخ ایران اسلامی کسانی که از متن مردم برخاسته و برای مردم قیام کرده¬اند و تنها اهدافشان نیز برای مردم و نجات آنان بوده است، علاوه بر اینکه در جریان سیاست هم قرار گرفتند، حتی بعد از وفات نیز در قلوب مردم ریشه دوانده و جاودانه شدند.
اقتصاد مقاومتی؛ مطالبه عمومی مغفول مانده در انتخابات 86
اقتصاد مقاومتی بدون شک یک غفلت اساسی و اصلی مناظرات انتخاباتی بود؛ یا در مناظرات به آن توجه جدی نشد، یا اینکه جریان ها نتوانستند نسبت به تشریح و توجیه آن با برنامه های خودشان اقدام نمایند؛ یا تطبیق ضمنی برنامه های اقتصادی کاندیداها با آن ملموس نبود.
یک انسجام هدفمند و سازمان درون شبکه ای جهت هدایت مطالب و موضوعات در شبکه های اجتماعی فراملی مشاهده می گردد که همگی آنها یک هدف را دنبال می کنند و آن نهادینه کردن ناملایمتی های اجتماعی و تبدیل آن به جریان های ساختار شکن علیه نظام است.
تعهدپذیری و اقدام انقلابی؛ تنها راه عبور از مشکلات اقتصادی
در سکوت مردم انقلابی است که ضد انقلاب جرئت ظهور و بروز و ایجاد آشوب و بلوا را خواهد داشت و حق را با باطل خواهد آمیخت تا نتیجه آن چیزی شود که دشمن به آن سوت و کف زند.
از استعمار کلاسیک تا استعمار نو
استعمار نو در صدد متلاشی کردن فرهنگ کشورهاست و برای در اختیار گرفتن فکرها و ذهنیت های یک جامعه قدم برمی دارد در حالی که هدف استعمار کلاسیک تنها به در اختیار گرفتن مدیریت سیاسی و اقتصادی کشورها خلاصه می شد.
مذاکرات فرسایشی؛ هدفگذاری اروپایی ها در برجام
خواسته ای که امریکا با قلدری نتوانست ایران را متقاعد به آن کند، این بار مشابه رویه های قبلی از سوی اروپایی ها، متقاعد کردن ایران با بازی مذاکره و جلسات فرسایشی بی حاصل، خسته کننده و طولانی مدت است که افتادن در چنین دامی می تواند خسارتهای بزرگ و جبران ناپذیری بر اصول عزت اجتماعی و استقلال ایران وارد کند.
قبلی۳