وزیر ارشاد می‌گوید پس از انقلاب اسلامی خدمات زیادی به روستا شد، اما اقتصاد خانگی آسیب دید. اغلب مصرف‌کننده شدند در حالی که قبلاً تولیدکننده بودند. باید در مسیر تقویت این امر حرکت کنیم.
چه‌طوری یک نفر «سلطان شکنجه» ایران شد؟ این‌طوری که یک مرکز رسمی برای شکنجه راه‌انداخته بود و قدرت‌نمایی می‌کرد و به کارش پُز هم می‌داد و فقط یک فقره از کارهایش شکنجه ۸ هزار مبارز علیه پهلوی‌ها بود. این یک نفر «پرویز ثابتی» بود.
از آنجا که اخبار مربوط به زمان کرونا ویروس لقب "COVID-19" توسط سازمان بهداشت جهانی با انتشار آن در چین و سایر نقاط جهان ، عناوینی را ایجاد می کند ، بیشترین توجه به پیشگیری و قرنطینه انجام شده است.
قبلی۴بعدی