بزرگداشت 13 آبان و داستان استحاله مدعيان
با مرور زمان سايه استحاله و دگرديسي و نفوذ جريانهاي ليبرال بر اين تشکل دانشجويي سايه افکند و با گذر چيزي قريب به 4 سال, گفتمان حاکم بر اين تشکل تغيير نمود, به نحوي که نشانه‌هاي تغيير هويت و استحاله خود را در مراسم بزرگداشت 13 آبان نشان داد.
واكنش‌ به‌ ربع قرن توهين‌ و تحقير
چند ماه‌ قبل‌ از حمله‌ به‌ سفارت‌ آمريكا، دولت‌ كارتر، به‌ بهانه‌ي‌ معالجه ‌پزشكي‌، به‌ شاه‌ اجازه‌‌ ورود به‌ اين‌ كشور را داده‌ بود. ملت‌ ايران‌ كه‌ هنوز خاطره ‌كودتاي‌ 28 مرداد سال‌ 1332ه.ش‌ را به‌ ياد داشت‌، اين‌ عمل‌ را مقدمه‌اي‌ براي‌ طرح‌ريزي‌ يك‌ توطئه‌ي‌ جديد، در سرنگوني‌ جمهوري‌ اسلامي‌ دانست‌.
قبلی