آسیای میانه همچنان برای آمریکا مهم است!
سیاست آمریکا درباره آسیای مرکزی همان سیاست دائمی محدودسازی روسیه، چین و ایران است و هر از چندی مقامات کاخ سفید با سفر به این منطقه، این سیاست را سرو پا نگه می دارند، با این حال سفر اخیر کری به این منطقه در شرایط ضعیف شدن قدرت اقتصادی روسیه، مهم تلقی می شود
پیامدهای اعمال فشار دولت آذربایجان بر شیعیان این کشور
در شرایط کنونی رئیس جمهوری آذربایجان بنا به دلایل مختلف، از جمله احساس واهمه از شدت‌ گرفتن فعالیت گروه‌های وهابی و... سیاست تقویت روابط با ایران را اتخاذ کرده است، تکرار ادعاهای اشتباه و غیر واقعی گذشته مبنی بر متهم‌ کردن فعالان شیعی به داشتن روابط غیر معمول با ایران در تضاد با سیاست خارجی فوق است
قبلی۲