با توجه به پیشرفت‌های بسیار بزرگی که در حوزۀ دفاعی و امنیت انجام‌شده به‌ویژه توان موشکی و حمایت مردم از برنامۀ صلح‌آمیز دفاعی کشورمان، می‌توان نتیجه گرفت که ثبات، امنیت داخلی و خارجی و اقتدار ج.ا.ایران طی سال‌های آینده افزایش خواهد یافت.
حکام منطقه به‌ ویژه حکام کشورهای حاشیه خلیج‌ فارس نتوانسته‌اند در مقابل این تقاضای روز افزون به انرژی، سیاست منطقه‌ای واحدی اتخاذ نمایند و متأسفانه هر روز میل به دوشیدن آن‌ها از سوی قدرت های متقاضی انرژی بیشتر می شود
با خرد شدن چماق گروه های تکفیری در منطقه، به نظر می رسد جبهه استکباری به رهبری امریکا در یک سردرگمی استراتژی و برنامه اجرایی در قبال ایران و بر علیه نظام حاکم بر این کشور قرار دارند. این بی برنامگی را می توان در برخوردهای اخیر این جبهه در قبال جبهه مقاومت منطقه و موشک پرانی های بی هدف مشاهده کرد.
از جدایی بحرین و تبعات آن برای ایران چه می‌دانید؟
مجمع‌الجزایر بحرین در دورۀ سلطنت رژیم پهلوی استان چهاردهم ایران را تشکیل می‌داد که به عنوان آخرین بخش جداشده از خاک ایران در دوران معاصر، قربانی یک بده و بستان سیاسی شد.
سیر تکامل مردم‌سالاری دینی در ایران
مطالعه روندهای تاریخی نشان می‌دهد که مردم‌سالاری دینی به ‌عنوان یک گفتمان در ایران مدرن، اولین بار پس از ورود مدرنیته و ظهور مشروطه‌خواهی خود را نشان داده است.
برنامه‌ای بلندمدت برای از پای درآوردن یک ملت
پروژه نفوذ دشمن:
یکی از اصلی‌ترین راهکنش‌های دشمن برای نفوذ هنگامی است که از راه چهرۀ دوم قدرت وارد میدان می‌شود. در چهرۀ دوم قدرت، دشمن به ‌صورت غیرمستقیم به کشور هدف این‌گونه القاء می‌کند که سعادت سیاسی آن در همسو و هم‌جهت شدن با راهبردهای او است. یکی از راهکنش‌های این راهبرد دشمن، ایجاد هیاهوهای سیاسی برای تحت تأثیر قرار دادن سیاست‌مداران کشور هدف است.
علل و عوامل ظهور اندیشه های تکفیری در کردستان ایران
بی‌شک تعدادی از جوانان اهل سُنت کشور، به داعش پیوسته‌اند و هویت، جوانی و زندگی‌شان را به پای وعده‌های تباه داعش به تاراج داده‌اند. جوانان به عضویت داعش پیوسته را نه باید موافق، که از قربانیان این دستگاه جنایت و ارعاب دانست، که بی‌اطلاع و بعضاً به ‌منظور رفع نیازهای مالی، دلباخته وعده های فریبنده این گروهک شرور می شوند.
قوطی کبریت
زندگی همراه با آرامش در یک‌خانه وسیع، در اسلام پذیرفته ‌شده است، لکن از دو جهت، زندگی مسلمانان به‌ویژه مسئولین نظام اسلامی در خانه‌هایی کاخ واره مورد ذم واقع‌شده است. نخست آنکه سبب ایجاد خوی کاخ‌نشینی می‌گردد. دیگر آنکه وقتی مردم آنان را مشاهده می‌نمایند، نسبت به زندگی خود و همچنین همراهی با نظام اسلامی دلسرد می‌گردند.
دفاع از مظلوم؛ آموزه بنیادین انقلاب اسلامی
در پاسخ به توئیت تاجزاده:
اگر چه کشور یمن در نقطه سوق الجیشی باب المندب قرار دارد، لکن این مسئله هیچ ارزشی در راهبردهای کلان نظام اسلامی ندارد. بلکه از آنجایی که انقلاب اسلامی یک انقلاب با ماهیت فرهنگی است، ابعاد فرهنگی ناظر به تربیت انسان اهمیت خاص دارد. تربیت انسانی نیز در پرتو آموزه های دین مبین اسلام تحقق می یابد.
قبلی۲