دولت در آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی برای جلب رضایت FATF، فهرست افراد و نهاد‌های تحریمی مورد پذیرش کشور را شامل قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز کرده است.
نماینده مردم بروجرد در مجلس گفت:‌ برخی در شرایط تحریم می‌خواهند اطلاعات تعاملات اقتصادی و روابط مالی کشور را سخاوتمندانه در اختیار دشمن قرار دهند.
الحاق ایران به FATF یعنی خودتحریمی و سرپوش گذاشتن بر روی ناکارآمدی‌ها
نقوی حسینی:
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: طرح موضوعاتی از سوی مقامات ارشد دولتی، نظیر ضرورت الحاق ایران به (FATF)، سرپوش گذاشتن بر ناکارآمدی‌ها در شرایط موجود اقتصادی کشور است.
وزارت بازرگانی مکمل داخلی اینستکس/خودکفایی به محاق می‌رود
توجه ویژه دولت به تشکیل وزارت بازرگانی از یک‌سو و تمرکز بر روی عملیاتی شدن اینستکس در عرصه سیاست خارجی از سویی دیگر، این شائبه را به وجود می‌آورد که وزارت بازرگانی و اینستکس، مکمل هم بوده و تشکیل آن‌ها لازم و ملزوم یکدیگر است
راه‌اندازی کمپینی برای اعلام شفاف دارایی نمایندگان/ اموال مسؤولان محرمانه نیست
عضو هیأت رئیسه مجلس با اشاره به تصویب محرمانه بودن لیست اموال مسؤولان در مجمع تشخیص گفت: مجمع می‌تواند این ماده را اصلاح کند ولی به نظرم دارایی نمایندگان محرمانه نیست و قرار است با راه‌اندازی کمپینی اموال‌مان را به مردم بگوییم.
اقتصاددانان را در تدوین لایحه تجارت دخالت ندادند
عضو مرکز پژوهش‌های مجلس:
در شرایطی که لایحه تجارت از اهمیت زیادی در مراودات اقتصادی دارد، تدوین کنندگان لایحه تجارت، حتی دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس را در تدوین متن آن دخالت ندادند.
بهبود شرایط کسب و کار در ایران
کارنامه سؤال‌برانگیز همکاری ایران با صندوق بین المللی پول
صندوق بین المللی پول در توصیه‌های سیاستی خود به کشورمان، همچنان در اشکال مختلف بر اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری، از جمله تضعیف پول ملی، حذف حمایت دولت از محصولات راهبردی کشاورزی، حذف ارز دولتی برای مصارف دارویی و سایر سیاست‌های مشابه تأکید دارد.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور گفت:
رئیس اتاق بازرگانی تهران با اعلام رقم ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه آشکار و پنهان سالانه گفت: این عدد یعنی سالانه به ازای هر ایرانی ١۶ میلیون تومان یارانه پنهان و آشکار توزیع می شود که غیرهدفمند، غیرعادلانه و فساد برانگیز است.
قبلی۶بعدی