بررسی روند بورس طی ۳۰ سال گذشته نشان می دهد هرگاه شاخص به سقف تاریخی خودش حمله کرده، توانسته است از آن با قدرت از عبور کند و رشد زیادی داشته باشد.
سررسید ۳۶ ماهه، خرید دلاری و تسویه به صورت ریالی با بهای روز ارز، خرید حداقل ۱۰۰۰ برگه توسط اشخاص حقوقی و دارندگان کد (PRX ) و امکان تحویل محموله های نفت و میعانات گازی در سررسید از ویژگی های گواهی های سپرده نفت و گاز است.
قبلی۲بعدی