31- آیا حضور حداکثری مردم پای صندوق های رای تاثیری در روند دشمنی دشمنان دارد؟
یک فنجان تحلیل (قسمت سی و یکم)
کارشناس: دکتر علی بیگدلی
30- شبهه: رای دادن ما مشکلی از کشور را حل نخواهد کرد
یک فنجان تحلیل (قسمت سی ام)
کارشناس: دکتر علی بیگدلی
29- آیا حضور ما پای صندوق رای مهم است؟
یک فنجان تحلیل (قسمت بیست و نهم)
کارشناس: دکتر علی بیگدلی
28- چرا مردم اقدامات مجلس یازدهم را حس نمی کنند؟
یک فنجان تحلیل (قسمت بیست و هشتم)
کارشناس: دکتر احمد برزگر - کارشناس مسائل سیاسی
قطب‌نما 318 / لزوم شرکت در انتخابات مجلس
مجموعه کلیپ‌های معاونت سیاسی سپاه
برای بهبود معیشت و اقتصاد نیاز است تا یک مجلس قوی بر سر کار بیاید. مجلسی که بتواند راهکار های روشن و واضحی در برابر مشکلات و سختی ها داشته باشد و مردم هستند که باید این مجلس قوی را بر سر کار بیاورند و البته بعد از سر کار آمدن هم، همچنان باید مردم با مطالبه گری خود از این مجلس سعی کنند تا مسیر حرکت مجلس را انقلابی و کارآمد سازد.
27- انتخابات محل رفت و آمد بر صندلی قدرت نیست
یک فنجان تحلیل (قسمت بیست و هفتم)
کارشناس: دکتر مهدی سعیدی
26- تفاوت «رد صلاحیت» با «عدم احراز صلاحیت» چیست؟
یک فنجان تحلیل (قسمت بیست و ششم)
کارشناس: دکتر احمد برزگر - کارشناس مسائل سیاسی
بهارستان
گزیده ای از برنامه پخش زنده برخط بهارستان با حضور کارشناسان برجسته سیاسی .... تحلیلگران مسائل سیاسی و ژئوپلیتیکی و ...
25- انتخابات مجلس خبرگان رهبری
یک فنجان تحلیل (قسمت بیست و پنجم)
کارشناس: دکتر مهدی سعیدی
24- چرا رهبری اینقدر برای انتخابات اهمیت قائلند؟
یک فنجان تحلیل (قسمت بیست و چهارم)
کارشناس: دکتر احمد برزگز - کارشناس مسائل سیاسی
23- آیا مردم در وضع بد اقتصادی پای صندوق رای می آیند؟
یک فنجان تحلیل (قسمت بیست و سوم)
کارشناس: دکتر مهدی سعیدی
22- شبهه: همراهان امام در پرواز 57 چه شدند؟
یک فنجان تحلیل (قسمت بیست و دوم)
کارشناس: دکتر احمد برزگر - کارشناس مسائل سیاسی
قبلی۲بعدی