نگاهی به گیل‌دخت، سریال تاریخی شبکه یک
برخی از سریال‌های پرمخاطب دهه‌های قبل همین باشد، اما دلیل اصلی این نیست؛ دلیل اصلی این پرمخاطب بودن و ماندگار شدن، فیلمنامه‌هایی بود که مخاطب را به خوبی می‌شناخت، کارهای‌شان تقلید از کارهای قبلی نبود و تنوع و خلاقیت را پیش از هر چیز مورد توجه قرار می‌دادند[...]
گفت‌وگوی نویسنده جوان با صبح صادق
هنر این نقش را دارد و می‌تواند این کار را انجام بدهد. من حوادثی را به چشم خودم دیده‌ام که شاید چشم مادی نتوانسته آنها را درک کند؛ اما بعد که شما هنرمندان آنها را به نگارش درمی‌آورید، یا در قالب نمایش نشان می‌دهید یا به زبان قصه بیان می‌کنید[...]
قبلی۵بعدی