آفات قبيله‌گرايي سياسي
قبيله گرايي سالهاست که روند توسعه نظام اسلامي را دچار معضل کرده و از هم افزايي توانمندي‌هاي مادي و انساني کاسته است. منطقي آن است که با تغييرات کارگزاران، سياست‌ها دستخوش تغيير و نوسان نشوند؛ اما متأسفانه روند تحولات سياسي سه دهه گذشته کشور از اين واقعيت به دور بوده و شاهد نوعي حرکت زيگزاگي و تصميمات نوسان‌دار در مسير حرکت توسعه کشور هستيم.
نظریه پردازان موسسه تحقیقاتی امنیتی پنتاگون «رند» در جهت جلوگیری از رشد اسلام خواهی و اسلام گرایی در جهان، ایجاد ، تقویت و کمک به ترویج نسخه ای آمریکایی از اسلام را پیشنهاد می دهد که به اسلام اعتدالی نامگذاری شده است.
عارضه‌ سیاست ‌ورزی در ایران
وقایع اخیر در کشور، خارج از برنامه‌ریزی بیگانگان برای کانالیزه کردن مطالبات به حق مردمی، یک زنگ‌خطر و هشدار جدی برای نخبگان سیاسی بود و حاوی این مطلب بود که آنها باید سیاست ‌ورزی را در حل مشکلات مردم تجربه کنند و نه در اتهام‌زنی به یکدیگر و سرگرم شدن به کارهایی که حاصلی در بر نخواهد داشت.
نهم دی و نقش آن در توسعه سیاسی کشور
مشارکت بالای مردم چه در تهران و چه در تمام استان های کشور نشان داد که مردم خود پای اداره کشور ایستاده اند و جایی که بسیاری از خواص نتوانستند وظیفه خود را به خوبی انجام دهند این مردم بودند که به ندای رهبر خویش لبیک گفتند و با حضور در میدان، توسعه سیاسی مبتنی بر بصیرت مردمی را رقم زدند.
سرمایه شعار و ضرورت پاسداری از آن
طرد یک جریان یا برخی شخصیت های سیاسی، نباید منجر به فراموشی شعارها و ارزش هایی شود که زمانی آن جریان سیاسی داعیه پیشبرد آنها را داشت. یکسان پنداری شعارها با جریانات سیاسی سبب می شود سرمایه های فکری و فرهنگی کشور در معرض تحولات روزمره سیاسی، مورد فراموشی قرار گیرند و هر روز خزانه فرهنگی کشور تهی تر از قبل گردد.
چالش های جمهوری اسلامی ایران در مقابله با فساد
فساد و فقر ارتباط مستقیم و متقابلی با هم دارند (لازم و ملزوم یکدیگرند) به گونه ای که گسترش فساد باعث گسترش فقر و گسترش فقر نیز باعث گسترش فساد می شود. در چنین فرآیندی یکی از راه ها و البته الزامات مقابله با فساد، مقابله با فقر است. تلاش مسئولین و مدیران جامعه از یک طرف و جنبش فراگیر اجتماعی از طرف دیگر برای ریشه کنی فقر از الزامات جامعه امروز ماست.
وحدت جوامع اسلامی نیازمند وحدت علمای اسلام است
حجت الاسلام مسروری در گفتگو با بصیرت:
علمای مسلمان برای مقابله با روند افراط‌گرایی فرقه‌ای باید ید واحده‌ای باشند و در مقابل حرکت‌های گروه‌های تکفیری فتوا بدهند و اعلام موضع کنند تا هیچوقت شاهد این همه هزینه‌های جانی و مالی و تضعیف کشورهای اسلامی نباشیم.
نظام پارلمانی و تفاوت‌های آن با نظام ریاستی
هر کدام از این نظام‌ها معایب و محاسنی دارد و انتخاب هر یک از آنها بستگی به شرایط کشورها دارد. در مجموع، نظام پارلمانی به سبب ارتباط قوای مجریه و مقننه و کنترل قوه مجریه توسط قوه مقننه می‌تواند کارآمدی بیشتری داشته باشد.
چالش دلدادگان حقوق بشر غربي
فجايع ميانمار فرصتي است تا همه آنهايي که همچنان غافلانه به حقوق بشر غربي دل خوش داشته‌اند، در مواضعشان بازنگري کرده و مفاهيم انساني را نه در مکاتب غربي که در آموزه‌هاي مکتب رحمه للعالمين(ص) جستجو نمايند.
آثار حضور روحانیت در شئونات زندگی مردم
روحانیون باید شئون روحانیت را همواره مد نظر قرار دهند، اما سخن اینجاست که حضور روحانیون در بخش های مختلف زندگی مردم خلاف شأن روحانیت نیست. آنچه خلاف شأن روحانیت است این است که از یک مفسد اقتصادی پول بگیرد و آن را با بهانه گرفتن وجوهات توجیه کند، یا اینکه به مردم دروغ بگوید، اینکه زندگی اشرافی داشته باشد و ... اینها مواردی هستند که در شأن روحانیت نیستند.
ضرورت کیفی سازی سیاست ورزی حزبی در کشور
تجربه فعالیت و سیاست ورزی حزبی در کشور که به طور خاص و جدی از برهه بعد از جنگ تحمیلی در کشور نمو داشته است، با گذشت بیش از دو دهه، از عهده انجام ضرورت‌ها و اهداف برنیامده و می‌توان گفت که هنوز به دوران بلوغ و ورزیدگی نرسیده است.
جريان ارزشي و گفتمان آزادي
جريان ارزشي با اينكه هيچ مخالفتي با آزادي هاي مشروع نداشته است اما هيچ گاه نتوانسته است نماينده گفتمان آزادي باشد و اتفاقا در بسياري از موارد متهم به مخالف با آزادي از سوي جريان رقيب مي شود.
قبلی۲بعدی