چرا بسیج به شجره طیبه تمثیل شده است؟
بسیج به معنای مجموعه ای از انسانهاست که قلوبشان به نور «اصل ثابت» دین خدا و مسیر توحید و حق پرستی روشن شده است و ثمره اعمالشان که فرعی بر آن اصل است آسمان ها را در نوردیده و فلک را سقف شکافته است
گفتمان انقلاب اسلامی و خطر تحریف
گفتمان انقلاب اسلامی و به تبع آن جمهوری اسلامی ایران را هیچ گریزی از وجود دائمی تهدیدِ تحریف و دگردیسی نیست و لذا تنها راه جلوگیری از زوال گفتمان و اضمحلال ساخت درونی انقلاب اسلامی همانا تقویت استحکام مفصل‌بندی گفتمانی انقلاب به صورت مستمر و حراست مداوم از آن در برابر تهدیدات شالوده‌شکن است.
راهپیمایی اربعین درخشش نفوذ قدسی امام معصوم (ع) است
دکتر طاهری در گفتگو با بصیرت:
راهپیمایی اربعین برای امت اسلامی یک پیام دارد و آن این است که اگر می‌خواهید به عنوان یک امت مقتدر عزیز و با قدرت بمانید و ماندگار باشید و دستخوش اضمحلال و بطلان نشوید این راه و این مسیر، از این‌جا بروید، به سوی این امام حرکت کنید،‌ آرمان‌های این امام را نگاه کنید و از زندگی این امام الهام و درس بگیرید.
انقلاب اسلامی و آرمان استکبارستیزی
ضدیت با استکبار یک خواست فطری بشر است و انسان ها به اقتضای انسانیتشان با برتری طلبی و گردن کشی قلدرمآبانه دیگران مخالفت می ورزند. اما امتیاز انقلاب اسلامی این بود که در نقش خط شکن ظاهر شد و توانست مسیر مقابله با جریان استکبار جهانی را باز کند.
یک نسل و نشانی انحرافی
برخی از اهل قلم در مطبوعات خاص تلاش دارند با نشانی اشتباه، به استحالۀ انقلاب اسلامی بپردازند. جریان استحاله سازی انقلاب با مخفی شدن در پَس انقلابیون دیروز پرده بر نقاب نهاده که با نشانی انحرافی نسل امروز را نیز منحرف نموده تا مسیر توسعه پایدار را دنبال ننمایند.
تحقق مردم سالاري اسلامي، راه نجات امت اسلامي
اين حقيقت بايد روشن شود که نظام جمهوري اسلامي به دنبال تحميل نظام مردم سالاري ديني به ساير کشورهاي اسلامي نيست؛ بلکه به عنوان يک بديل در بازتوليد مشروعيت الهي و مقبوليت مردمي در کشورهاي عربي – اسلامي مي تواند مطرح باشد.
افتخار به زبان فارسي و ناگريز از زبانهاي خارجي
جوان ايران بايد بداند يادگيري زبان خارجي براي او اصالت ندارد و از روي ناچاري و انجام وظيفه به دليل تبليغ معارف دين و آرمان انقلاب به آن محتاج است. با اين نگاه جوان ايراني بي‌مورد و از سر تفنن و يا از سر کم بودن اعتماد به نفس به سراغ زبان نمي‌رود. پدر و مادرها فرزندان خود را براي چشم و هم چشمي و تفاخر به کلاس زبان نمي‌فرستند. سخن گفتن به زبان خارجي نشانه شخصيت و با سوادي تلقي نمي‌شود.
مجاهد ميدان مقابله با التقاط و تحجر
آنچه كه الآن متفكران ايراني در باب مسائل اسلامي بحث كرده اند ـ معارف كلي اسلامي، مثل تفكرات مرحوم شهيد مطهري ـ به مراتب عميق تر و قوي تر است از آنچه كه متفكران روشنفكر معروف دنيا، از اخوان المسلمين، سيد قطب، رشيد رضا، عبده و ديگران مطرح كرده اند. تفكرات مرحوم طباطبايي و مرحوم مطهري ـ اين متفكران شيعه ـ در زمينه هاي اجتماعي و مباحث عمومي اسلام، عميق تر از همه است؛ مباحث تخصصي، مثل فقه و عرفان و فلسفه و اين ها كه جاي خود دارد
ابداع مصلحت استراتژيک توسط امام خميني(ره)
اساساً امام خميني(ره) به دليل مباني نظري و عملي سياست اسلامي، با مفهوم مصلحت به شکل تأسيسي آن که در جوامع عرفي گرا و سکولار مورد استفاده قرار مي گيرد، مخالف بوده و ابتناي قدرت سياسي بر مصلحت آنگونه که در اين جوامع وجود دارد را رد مي کنند.
ابعاد اثباتي، تنظيمي و تحديدي قدرت سياسي در هندسة انديشة امام(ره)
امام خميني(ره) از قدرت به مثابة پديده اي ياد مي کند که ريشه در کانون هستي يعني الله دارد و می فرماید: «تنها قدرت حقيقي، قدرت خداست و هر چيزي که مستقل از خدا باشد و در برابر آن دعوي قدرت سر دهد، جز ضعف محض چيزي نيست... و اين مخلوق ضعيف را قدرتي نيست. قدرت فقط در دستگاه قدس ربوبيت پيدا مي شود و فاعل علي الاطلاق و مسبب الاسباب آن ذات مقدس است. قدرت پيش حق تعالي است. اوست مؤثر در تمام موجودات.»
غايت نظر مروجان اسلام رحماني
غايت نظر اشاعه دهندگان تفکر مذکور بهره‌گيري و موجه جلوه دادن آزادي‌هاي غربي و غربي شدن، نزديک شدن به مدل نگاه کدخدا محور، دست کشيدن از آرمان‌ها و روحيات انقلابي و در يک کلام قرار‌گيري در باشگاه شيطان بزرگ باشد. قرائت‌هاي اقتباسي از اسلامِ همخوان با مدرنيته در عرصه‌هاي سياسي – اجتماعي که توسط برخي نظريه پردازان سياست‌پيشه مسلمان مطرح مي‌شود، افراد را ناچار از تحملِ مذهبي با شاخص‌هاي ليبراليسم مي‌نماياند و آنرا تنها مسير زندگي بهتر معرفي مي‌کند.
معناکاوی کودتاي رنگي
امام خامنه ای: البتّه دوستان ما آن اوقاتي که اين قضايا اتّفاق افتاد، به بنده مرتّب توصيه کردند که اسم انقلاب رنگي را نياورم؛ من هم چون معتقد به مشورتم -بالاخره مشاورين نظر دارند و اهل فکرند- اسم انقلاب رنگي نياوردم امّا خب انقلاب رنگي بود؛ درواقع کودتاي رنگي، يک کودتاي رنگي ناموفّق. خب اين خيلي مهم است؛ اين اتّفاقي که در کشورهاي ديگر -در چهار پنج کشور- آمريکايي‌ها با پول، با امکانات انجام دادند و موفّق شدند؛ در جمهوري اسلامي موفّق نشد؛ بااينکه پشتيباني کردند
قبلی۴بعدی