نظام تعلیم و تربیت نیازمند بازنگری و تحول
اسلامی‌سازی متون آموزشی و درسی نیازمند همکاری متقابل و همزمان سه نهاد آموزش ‌و ‌پرورش، دانشگاه و حوزه‌های علمیه است و آموزش و پرورش می‌تواند با طی نمودن مراحل قانونی لازم و پیش‌بینی قوانین و مقررات مناسب و ایجاد مؤسسات ترجیحاً خصوصی وابسته به خود، متشکل از نخبگان واجد شرایط که از تعهد، تخصص و دانش لازم به ویژه در علوم دینی برخوردارند و واگذاری کار به آن‌ها، روند انجام این مهم را تسریع نماید.
آزادی در نظر شهید مطهری
استاد در جواب کسانی که آزادی عقیده را به عنوان حقی از حقوق بشر می دانند و آن را حق فطری و طبیعی بشر تلقی می کنند؛ می نویسد، اساس این استدلال دروغ است زیرا حقیقت این است که اگر انسانی بر ضد توحید کاری کند او حیوان ضد انسان به حساب می آید. ملاک شرافت، احترام و آزادی او این است که در مسیر انسانیت قرار گیرد و در مسیر انسانیت آزاد باشد تا هر چه را می خواهد انتخاب کند.
ارتباط فقه شیعه با توسعه/ توسعه مبتنی بر دین یا سلیقه بشری
می توان فقه سیاسی را یکی از علوم فقهی دانست و آن را به لحاظ قید سیاسی در تعریف فقه تعریف کرد. بر این اساس می توان گفت: موضوع فقه سیاسی عمل سیاسی انسانی از حیث تعلق خطاب شرعی بر آن به اعتبار ذات، وصف ها یا متعلق آن؛ از دو جهت تعریف و تمییز خود آن‌ها و از جهت انطباق یا عدم انطباق آن‌ها بر مصداق های خارجی است.(جناتی،1368،ص17) هدف فقه سیاسی نیز ساماندهی به زندگی سیاسی انسانی به سامان شرعی به اندازه وسع بشری برای راهیابی افراد انسانی به راه راست و رسیدن جامعه سیاسی به رضایت الهی است.
جریان نفوذ در قرآن
یهودیان به اهمیت عامل"وحدت" پی برده بودند و به این فکر افتاده بودند که آتش اختلاف و جنگ های صد و بیست ساله ی اوس و خزرج را زنده کنند تا دامنه ی این اختلاف به باقی مسلمانان هم کشیده شود و آن‌ها بدون این که خودشان به زحمت بیفتند و سلاح و نیرویی در این زمینه صرف کنند،
تقابل انسان شناسی لیبرالی و اسلامی در اندیشه شهید مطهری
آزادی بخشی محض در مکتب لیبرالیسم و اگزیستانسیالیسم به انسان و عدم توجه به آسیب های آن و قرار گرفتن انسان در جایگاه خدا در مکتب اومانیسم، نتایجش نگاه استعماری و استثماری دولت های خودکامه ای است که برای رسیدن به امیال نفسانی خود، کرامت انسان های دیگر را زیر چکمه های خود له می کنند و از آن پلی می سازند تا به اهداف پوچ خود برسند.
مدیریت استرس شغلی
استرس شغلی از عوامل خطرزا برای سلامت انسان شناخته شده است که با تأثیر بر سلامت جسمی و روانی، عملکرد افراد را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد و حتی عامل اصلی مختل شدن کارها به شمار می رود.
نوروز در منظر مقام معظم رهبری/چگونه نوروزمان را نو روز کنیم؟
اوّل فروردين «نوروز» براى آن‏هايى كه در درون خود، به فساد و انحطاط گرايش پيدا مى‏كنند، آن‏هايى كه خود را از خدا دور مى‏كنند، آن‏هايى كه خود را از هدف هاى بلند اين ملت و اين انقلاب جدا مى‏كنند، نوروز نيست، روز عيد نيست، روز جشن و روز شادى نيست؛ شوم است! اين، آن حقيقت مسئله در باب نوروز است.
فریضه نماز که یک هشدار و تعهد است، به انسان آگاهی می دهد، به انسان می فهماند که روزی گذشت و باید به تعهد خویش عمل کند. نماز ستون دین- بازدارنده از فحشا و منکر است- در افزایش معنویت و از بین بردن عوامل سایش معنویت مهمترین اصل است.
نقش اجتماعي زنان در سيره فاطمي
نقش مذهب تشیع در پیروزی انقلاب اسلامی ایران
برجسته ترین وجوه ایدئولوژی اسلامی- شیعی سه عنصر آزادی خواهی و ضدیت با استبداد،عدالت طلبی و ضدیت با نابرابری های اقتصادی و توسعه گرایی مستقل، بازگشت به خویشتن و رویگردانی از ایدئولوژی های غیر بومی و وارداتی بود.
قبلی۴بعدی