استفاده از امکانات آموزشی باید بر اساس عدالت به معنی تساوی باشد نه پول و دارایی. مسئولان هم به جای توجه به حاشیه ها، به اصل مسئله در حوزه آموزش دقت کنند و به جای گرفتن هزینه‌های آموزشی از خانواده ها، به قانون اساسی عمل کرده و آموزش رایگان را برای تمامی فرزندان این سرزمین مهیا نمایند.
دست یابی به یک تجربه ي مهم ملی در شناخت نظام سلطه و ماهیت غیر قابل اعتماد دشمنان بوده که در پی خود ، اتکا به درون و نگاه به ظرفیت هاي داخلی با نگاه وسیع به جهان بویژه همسایگان و کشورهاي منطقه را به همراه داشته است که خود بسی تجربه ي راهبردي و مهم است
پربیننده ترین
پرطرفدارترین عناوین