پایگاه خبری تحلیلی بصیرت

ویژه ها
سوآپ گازی شکستن قفل دیپلماسی اقتصادی است
رئیس اتحادیه صادر کنندگان فرآورده های گاز و پتروشیمی در گفت و گو با بصیرت مطرح شد

سوآپ گازی شکستن قفل دیپلماسی اقتصادی است

انعقاد قرارداد سوآپ گاز بین ایران، ترکمنستان و آذربایجان قطعا نیاز دو سه ماه سال برای تامین گاز کشور فراهم می شود.
حمایت از رفاه مردم، وابسته به یکسان سازی دستمزدها و حذف یارانه ثروتمندان است
در گفت و گو با بصیرت مطرح شد

حمایت از رفاه مردم، وابسته به یکسان سازی دستمزدها و حذف یارانه ثروتمندان است

حمایت از بنگاه هایی که با ظرفیت تولید کار می کنندحمایت از طرح های که بهره وری و بهره برداری تولید و مالی را افزایش می دهد و حمایت از طرح هایی که منجر به پایداری مشاغل مختلف می شود پیش زمینه ها و پیش شرط های اصلی برای افزایش رفاه و معیشت مردم است.
صبح صادق 1026 منتشر شد

صبح صادق 1026 منتشر شد

امید‌های ایران / دست‌آورد‌ های امروز نتیجه تلاش نخبگان است / دولت شنوا / مسئله کم آبی، بایدها و نبایدها / مختصات میز مذاکرات وین / آینده هوشمند / توان جوانان بسیجی در خدمت جنگ نرم / نیاز دولت به بسیج / پاسخ به نیاز کشور
آیت‌الله رئیسی در دیدار اردوغان: توسعه روابط تهران آنکارا به نفع دو ملت و ثبات منطقه است

آیت‌الله رئیسی در دیدار اردوغان: توسعه روابط تهران آنکارا به نفع دو ملت و ثبات منطقه است

اردوغان با اشاره به ضرورت ترتیبات امنیتی مبتنی بر حضور فعال کشورهای منطقه ای، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران، روسیه و ترکیه می توانند با همکاری سایر کشورهای منطقه امنیت و ثبات منطقه را حفظ کنند.
مواضع مدیرکل بر خلاف وظیفه آژانس است

مواضع مدیرکل بر خلاف وظیفه آژانس است

جمهوری اسلامی ایران برای ثبیت صلح آمیز بودن صنعت هسته ای و عمل تعهدات خود در برجام که اعتبار آن به انجام تعهدات دوطرف بوده است، دو نوع نظارت را در خصوص صنعت هسته‌ای خود پذیرفته بود.
۱
یادداشت کوتاه
یادداشت
گزارش
مصاحبه
روزنامه امروز
نشریات