با نگاهی به وضعیت اقتصاد ج. ا. ایران به خوبی قابل درک است که قاچاق کالا عامل مهم در عدم توسعه اقتصادی کشور می باشد.
فضای مجازی؛ واقعیتی گریزناپذیر
در یادداشت حاضر به ویژگی ها و آثار مفید و مخرب این امکان شکل گرفته و گسترش یافته (فضای مجازی) می پردازیم.
روحیه انقلابی داشتن رمز موفقیت انقلاب اسلامی
جريان انقلابي بايد بداند؛ اگر براي انقلاب هزينه ندهد و به موقع تصميم نگيرد و به تكليف انقلابي خود عمل ننمايد و همچنان، پس از سخنان راهگشاي رهبری، تنها به تفسير و تحليل آن بپردازند، قطعاً روزهاي سختي بر انقلاب و انقلابيون خواهد گذشت، زيرا جريان غير انقلابي، مدتهاست پروژه خيانت به انقلاب اسلامي را در دستور كار خود قرار داده و تصميم گرفته كه نيروهاي مؤمن به اسلام و انقلاب را با ابزاري همانند محدويت در اقدام، انزوا و گوشه گيري و كنترل تأثير گذاري مواجه کند.
از شروط اولیه دستیابی به توسعه می توان به ایجاد یک سازمان فکری منسجم و هدفگذاری دقیق بر اساس اولویت های بومی کشور اشاره نمود.
سودای رفع حصر
«جرم آنها آنقدر زیاد است که اگر دادگاهی در کار باشد نتیجه حکمی خواهد شد که بسیار سنگین است و بهترین وضعیت ادامه حصر است.»
امنيت و وحدت ملي و تاثیر آن در جبهه مقاومت اسلامی
شهید ثانی نیز با صراحت اعلام می کند که «جهاد دفاعی تنها بر مسلمانانی واجب نیست که مورد هجوم دشمن اند، بلکه بر هر کسی که از وضعیت مسلمانان خبر دارد، واجب است» کاشف الغطاء نیز آن را بر همگان واجب کفایی شمرده است؛ یعنی مادامی که مسلمین به مقدار نیاز به دفاع برنخاسته باشند، تکلیف از هیچ کس ساقط نمی شود.
نقش آذربایجان در برهه های حساس  حفظ تمامیت ارضی و انقلاب اسلامی
تقدیم12هزارشهید سر افراز از جمله 120 فرمانده دلاور برای دفاع از اسلام و حفظ تمامیت ارضی این مرز و بوم، سندگویایی بر رشادت های مردم آذربایجان غربی در طول 8 سال دفاع مقدس است. ایثار گری ها و دلاوری های فرزندان استان آذربایجانی شرقی، اردبیل و زنجان نیز در قالب لشکر دریادل 31عاشورا در ایام جنگ تحمیلی همگی نمونه ای از غیرت و حمیّت ملّی آذربایجان در صیانت از تمامیت ارضی کشور و مقابله با هجوم و نفوذ بیگانگان بوده است.
نگاهی به اوضاع سیاسی و  اجتماعی استان آذربایجان غربی
آذربایجان غربی در شمال غربی ایران و در حقیقت منطقه واسطه بین 4 کشور ایران ، ترکیه ، جمهوی آذربایجان و عراق و منطقه خودمختار کردستان عراق واقع است . آذربایجان غربی از حوادث سه کشور همجوار متاثر و به یک منطقه حساس و مهم نسبت به سایر استان های کشور مبدل گردیده است . البته برخورد با فرهنگ و سیاست کشورهای یادشده از لحاظ سیاسی - اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی سبب بروز فرصت ها ، آسیب ها و حتی برخی تهدیدات می شود
قبلی۳