الزامات دهه پنجم انقلاب
حضرت امام (ره) مردم را ولی نعمت این انقلاب دانسته اند و همیشه نیز رکن اصلی پیروزی انقلاب و استمرار آن با وجود هجمه های مختلف اعم از تهدید، ترور، جنگ هشت ساله و فتنه های گوناگون مردم بوده اند.
پدیده مهاجرت و نظریه های مشتمل بر آن(2)
شناسایی عوامل موثر بر مهاجرت و پیامدهای ناشی از آن می تواند به عنوان یک راهکار استراتژیک در جهت دستیابی به وضعیت تعادل مطلوب که همانا پیشرفت و توسعه می باشد، بشمار آید.
پدیده های سیاسی و دگرگونی قدرت در جهان بین‌الملل
کشورهای بازیگر جهانی، کشورهای سابق و با طرز تلقی ها و رویکردهای گذشته نیستند.
گری سیک: انقلاب اسلامی ایران یک شکست بزرگ و تحقیر ابدی برای آمریکا بود، به همین دلیل آن تبدیل به یک عقده روانی برای آمریکا و آمریکایی ها شده و تاکنون آنان را آزار می دهد و بخشی از سیاست های تند آمریکا برای جبران آن شکست است.
سیره نبوی؛ بهترین الگوی سبک زندگی
علل و پیامدهای مهاجرت در ایران
پدیده مهاجرت و نظریه های مشتمل بر آن (1)
نظریه های مهاجرت به طور عام در سه مقوله کلی قرار می گیرد: 1- نظریات توجیهی یا کارکردگرایانه(فونکسیونالیستی) شامل نظریات تفاوت ها و نظریه جذب و دفع می باشد. 2- نظریات تحلیلی یا تضاد(مبتنی بر بررسی های اقتصاد سیاسی) که نظریات وابستگی و نظریه دگرگونی و توسعه در این حوزه جای می گیرد. 3- نظریه سیستمی مهاجرت
فرهنگ قحطی زدگی یا قحطی زدگی فرهنگی
اگر نمی خواهیم برای حرکت رو به جلوی کشتی ایران پارویی بزنیم، تخریب گر این کشتی نباشیم.
سلاح های مخفی دشمن
نابودی ملت ها با ابزارهای خطرناک و خاموش
با توجه به جنگ های نابرابر در دنیای معاصر و طرح های سازمان یافته کشورهای غربی که در رأس آنها امریکا قرار دارد؛ غفلت از آنها منجر به آلودگی و تغییر در سبک زندگی در کشورهای مسلمان شده و نوع نگاه ها و باورها را تحت تأثیر قرار می دهد.
مفهوم برنامه و برنامه ريزي استراتژیک(بخش سوم)
يكي‌ از مزاياي‌ برنامه‌ريزي‌ استراتژيك،‌ هادي‌ بودن‌ آن‌ است. اين‌ نوع‌ برنامه‌ريزي‌ جهت‌ و مسير فعاليت ها و عمليات‌ سازمان‌ را مشخص‌ ساخته‌ و به‌ عنوان‌ راهنماي‌ سازمان‌ عمل‌ مي‌كند.
چرا جبهه مقاومت برای ما اهمیت دارد؟
با این شیوه مبارزه، ابتکار عمل همیشه در دست جمهوری اسلامی خواهد بود و دشمنان قسم خورده اسلام قبل از این که کشور ایران را تهدید کنند، ابتدا باید از سد محکم جبهه مقاومت عبور کنند.
کاهش جمعیت؛ بازی جدید نهادهای بین المللی با جوامع اسلامی
«جنگ جمعیتی» یکی از اهرم‌های مهم و جدی دشمنان جهت کنترل جمعیت سایر کشورها مخصوصاً کشورهای جهان سوم و رو به پیشرفت است تا از طریق آن، ضمن کاستن از قدرت اثرگذار نیروی انسانی، جهت سیطره بر جهان، اقدامات بعدی را اعمال نمایند. «جنگ جمعیتی» در دو روش «سخت» و «نرم» پیگیری می‌شود که در روش «سخت» جنگ افروزی و کشتار رسمی و آشکار مورد نظر است، مانند آنچه که در سوریه، عراق، افغانستان، پاکستان، مصر و… صورت می‌گیرد، اما روش «نرم» آن به شدت پیچیده، آرام، نرم، بی سر و صدا و البته کشنده‌تر است.
قبلی۴بعدی