نسبت مصلحت با تفکر انقلابی‌ـ ۳
جنگ روایت‌ها و جهاد تبیین‌ـ ۸۰
چرا مشارکت؟!
بررسی گره‌های ذهنی و چگونگی ایجاد تحریک اجتماعی در انتخابات 1402
چرا مشارکت؟! پرسشی است که این روزها باید از زوایای گوناگون به آن پاسخ داد. این پرسش را نباید خاموش کرد و به انگیزه جامعه برای مشارکت در انتخابات نباید بی‌توجه بود. وقتی با این پرسش ارتباط بگیریم و آن را به مسئله اصلی خود تبدیل کنیم، می‌توانیم با نگاهی عمیق‌تر به جامعه پاسخ‌های بهتری برای ایجاد انگیزه در مردم به منظور حضور حداکثری در انتخابات بیابیم[...]
سیدعبدالحسین لاری‌ـ ۴۳
قدرت رأی
مشارکت گسترده مردم در انتخابات پایان سال همچنان مسئله اصلی کشور است. چالش مشارکت دغدغه‌ بسیاری از مسئولان، جریان‌ها و گروه‌های سیاسی و مردم است؛ چرا که از بین راهبردهای چهارگانه مورد تأکید رهبر معظم انقلاب، پایه‌ای‌ترین آنها «مشارکت مردم» است. حال این سؤال مطرح است که چه علل و عواملی سبب می‌شود در جامعه بی‌تفاوتی سیاسی و کاهش ‌میل به مشارکت در انتخابات شکل ‌گیرد و چگونه می‌توان این روند را برعکس کرد[...]
سیدعبدالحسین لاری‌ ـ ۴۲
نسبت مصلحت با تفکر انقلابی ‌ـ1
جنگ روایت‌ها و جهاد تبیین ‌ـ 78
قبلی۵بعدی