نسبت‌سنجی میان جریان‌های سیاسی و مسائل انقلاب اسلامی‌ـ ۵
استحکام‌گرایان با نگاهی واقع‌بینانه به واقعیت‌ها و مقتضیات زمان، از حل مشکلات کشور با فعال‌سازی ظرفیت‌های درونی و تعامل و استفاده عزت‌مندانه از ظرفیت‌های خارجی طرفداری می‌کنند[...]
جنگ روایت‌ها و جهاد تبیین‌ـ۳
در حکمت سی‌ام نهج‌البلاغه چنین آمده است، «سئل عن الأیمان» که از حضرت در مورد ایمان سؤال شده است[...]
نسبت‌سنجی میان جریان‌های سیاسی و مسائل انقلاب اسلامی‌ـ ۴
در شماره‌های پیشین در بیان نسبت جریان‌‌های سیاسی با انقلاب اسلامی و مسائل آن، چهار مؤلفه را به عنوان معیار تقسیم‌بندی جریان‌های سیاسی معرفی کردیم[...]
نسبت‌سنجی میان جریان‌های سیاسی و مسائل انقلاب اسلامی‌ـ۳
در تلاش برای ارائه‌ یک جریان‌شناسی سیاسی نوین بر مبنای نسبت نخبگان و جریان‌های سیاسی با انقلاب اسلامی و مسائل کشور، تلاش شد[...]
نسبت‌سنجی میان جریان‌های سیاسی و مسائل انقلاب اسلامی‌ـ۲
از زمانی که نیروهای اسلام‌گرا در رقابت با نیروهای چپ و ملی‌گرا در ابتدای انقلاب به پیروزی رسیدند، تاکنون منازعات فراوانی میان آنها رخ داده است[...]
پربیننده ترین