پیش به سوی ایران قوی
اولین تصویری که دورنمای یک انتخابات پرشور را در ذهن مردم ترسیم می‌کند، رقم داوطلبانی است که برای رقابت نام‌نویسی می‌کنند[...]
دشمن رأی مردم
مشارکت در انتخابات بن‌مایه اصلی مردم‌سالاری و دموکراسی(در ادبیات غرب) است که جمهوری اسلامی ایران پرچم‌دار این مهم در جهان است. برگزاری 40 انتخابات در 45 سال نشان می‌دهد، انقلاب اسلامی از اراده مردم به‌وجود آمده و قدرت و اقتدار آن نیز برگرفته از مردم است[...]
قبلی۴بعدی