هیچ کدام!
انتخابات‌های ریاست‌جمهوری آمریکا در دو مرحله ایالتی و ملی برگزار می‌شود؛ بدین شکل که در مرحله مقدماتی نامزدهای هر حزب در درون حزب با یکدیگر رقابت می‌کنند و در نهایت از هر یک از احزاب (که جمهوری‌خواه و دموکرات دو حزب اصلی هستند) تنها یک نامزد به انتخابات سراسری راه می‌یابد[...]
قبلی۳بعدی