سقوط روزانه یک هواپیما در ایران!
آمار کشته‌های کشور به مرز 500 نفر در روز نزدیک شده و این به معنی سقوط یک هواپیمای مسافری بزرگ در کشور است؛ آیا دغدغه‌مندی اجتماعی در وقوع حادثه‌ای به این بزرگی که هر روز در کشور اتفاق می‌افتد، به اندازه سقوط یک هواپیما وجود دارد؟
تحلیل سناریو‌های پیش روی آمریکا و تأثیر آن بر ایران
تجربه نشان داده که رویکرد دو حزب جمهوری خواه و دموکرات در قبال ایران دو روی یک سکه و منطبق بر تضعیف انقلاب اسلامی و استثمار دوباره ایران است.
نگاه های  داخلی حاکم بر نتایج انتخابات آمریکا
درگیری طرفداران ترامپ و بایدن
مدال ننگین امارات
یکی از مهمترین رویدادهای سیاسی منطقه در ماه های اخیر آشکارسازی روابط امارات و رژیم صهیونیستی است که در برخی محافل و رسانه ها  به اشتباه از آن به عادی‌سازی روابط یاد می‌شود .
سناریوهای مطرح در خصوص اعتراضات ضدنژادپرستی آمریکا
واقعیت جامعه امریکا نشان می‌دهد که مسئله امروز معترضین تنها به تبعیض‌های نژادپرستانه دولت امریکا مربوط نمی‌شود، بلکه انواع تبعیض‌های اجتماعی، فرهنگی و مذهبی و سطح‌بندی طبقاتی موجود در امریکا توان نفس کشیدن را از بخش زیادی از مردم امریکا گرفته است.
افول موریانه‌ای
هنری کیسینجر: «به نظرم، ترامپ شاید یکی از همان چهره‌هایی در تاریخ باشد که گاه گاه برای اعلام پایان یک عصر سر برمی‌آورند»
احتضار ابرقدرت
در بیانیه گام دوم آمده است: «اکنون با گذشت چهل جشن سالانه انقلاب و چهل دهه فجر، یکی از آن دو کانون دشمنی نابود شده و دیگری با مشکلاتی که خبر ازنزدیکی احتضار میدهند، دست‌وپنجه نرم می‌کند.»
عوامل شورش و دومینوی آشوب در نظام لیبرال دموکراسی آمریکا
شکاف‌های اجتماعی موجود در امریکا ازیک‌طرف نگرانی سردمداران این کشور را در تشکیل کشور‌های مستقل از بین ایالت‌های کنونی را دوچندان می‌کند و از سوی دیگر دوگانگی شدید میان گروه‌های اجتماعی تشکیل‌دهنده ملت امریکا با رأس هرم قدرت در این کشور، پیش‌بینی روبه‌زوال و افول بودن امریکا را بیش‌ازپیش قوت بخشیده است.
عملکرد ایالات متحده آمریکا در مقابل ایران زمینه نابودی‌اش را فراهم می‌کند
مسؤل دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه امام رضا(ع):
مسؤول دفتر نمایندگی، ولی فقیه در سپاه امام رضا (ع) افزود: مردم ایران زمینه‌ساز تحولی عظیم در جامعه بشریت خواهند بود، عملکرد ایالات متحده آمریکا در مقابل ایران زمینه نابودی‌اش را فراهم می‌کند.
قبلی۴بعدی