تاریخ انتشار : ۰۵ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۷:۵۶  ، 
شناسه خبر : ۳۱۵۱۲۲
نقدي‭ ‬بر‭ ‬آسيب‌شناسي‭ ‬محمد‭ ‬رضا‭ ‬تاجيك‭ ‬بر‭ ‬اصلاحات
‬مي‌توان‭ ‬دريافت‭ ‬بين‭ ‬اصلاح‌طلبان‭ ‬و‭ ‬تاجيك‭ ‬از‭ ‬جهات‭ ‬گوناگوني‭ ‬اختلاف‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬مهم‌ترين‭ ‬آنها‭ ‬تفاوت‭ ‬در‭ ‬انديشه‭ ‬و‭ ‬دغدغه‭ ‬آنهاست‭. ‬يك‭ ‬اصلاح‌طلب‭ ‬واقعي‭ ‬امروز‭ ‬نگران‭ ‬وضعيت‭ ‬كشورش‭ ‬است؛‭ ‬ولو‭ ‬اينكه‭ ‬منافع‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬موفقيت‭ ‬نظام‭ ‬نيابد،‭ ‬اما‭ ‬تاجيك،‭ ‬نظام‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬آستانه‭ ‬فروپاشي‭ ‬مي‌انگارد‭ ‬و‭ ‬خودش‭ ‬و‭ ‬اصلاح‌طلبان‭ ‬را‭ ‬بالاي‭ ‬دار
پایگاه بصیرت / گروه سیاسی / حسين‭ ‬عبداللهي‌فر
نگران‭ ‬اصلاحات‭ ‬يا‭ ‬پايان‭ ‬عصر‭ ‬غرب‭ ‬گرايي؟
 
اصلاح‌طلبان‭ ‬چندي‭ ‬پيش‭ ‬نشستي‭ ‬با‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬آسيب‌شناسي‭ ‬جريان‭ ‬اصلاحات‮»‬‭ ‬تشكيل‭ ‬دادند‭ ‬كه‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬سخنرانان‭ ‬آن‭ ‬‮«‬محمدرضا‭ ‬تاجيك‮»‬‭ ‬بود‭. ‬وي‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬نشست‭ ‬آسيب‌هاي‭ ‬مد‭ ‬نظر‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬تعابيري،‭ ‬چون‭ ‬‮«‬بي‌كفايتي،‭ ‬بي‌محتوايي،‭ ‬بحران‭ ‬حاملان‭ ‬و‭ ‬عاملان،‭ ‬استبداد­گري،‭ ‬استفاده‭ ‬ابزاري‭ ‬از‭ ‬مردم،‭ ‬رسيدن‭ ‬به‭ ‬هدف‭ ‬با‭ ‬هر‭ ‬وسيله،‭ ‬افراطي‌گري‭ ‬با‭ ‬ژست‭ ‬دموكرات­منشانه،‭ ‬انتقادگري‭ ‬به‭ ‬جاي‭ ‬پاسخگويي،‭ ‬نوميدي،‭ ‬خمودگي‭ ‬و‭ ‬نتيجتاً‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬دادن‭ ‬پايگاه‭  ‬رأي‮»‬‭ ‬مطرح‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬توضيح‭ ‬هر‭ ‬يك‭ ‬سخن‭ ‬گفت‭. ‬
طرح‭ ‬آسيب‌هاي‭ ‬بزرگ‌تر‭ ‬از‭ ‬چالش‭ ‬و‭ ‬چالش‌هاي‭ ‬بدون‭ ‬بازگشت،‭ ‬بحراني‭ ‬نشان‭ ‬دادن‭ ‬وضعيت‭ ‬و‭ ‬مهم‌تر‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬واگويه‭ ‬كردن‭ ‬آشكار‭ ‬اين‌گونه‭ ‬مطالب‭ ‬كه‭ ‬محفل‭ ‬آسيب‌شناسانه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دادگاهي‭ ‬بي‌حيثيت‌كننده‭ ‬بدل‭ ‬مي‌كند،‭ ‬نمي‌توان‭ ‬تصادفي،‭ ‬درون‭ ‬جرياني‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬اهدافي‭ ‬سازنده‭ ‬توصيف‭ ‬كرد‭.‬
 
افزايش‭ ‬شكاف‭ ‬بين‭ ‬اصلاح‌طلبان
دكتر‭ ‬تاجيك‭ ‬در‭ ‬مقام‭ ‬ارائه‭ ‬راه‭ ‬حل‭ ‬به‭ ‬اصلاح‌طلبان‭ ‬مي‌گويد‭: ‬‮«‬اگـر‭ ‬مي‌خواهيم‭ ‬اصلاح‌طلبي‭ ‬را‭ ‬دوباره‭ ‬بـه‭ ‬جامعه‭ ‬معرفي‭ ‬كنيم،‭ ‬بايد‭ ‬فاصله‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬نسبت‭ ‬بـه‭ ‬اصلاح‌طلبان‭ ‬مرسوم‭ ‬و‭ ‬معروف‭ ‬مشخص‭ ‬كنيم‭.‬‮»‬‭ ‬
اين‭ ‬در‭ ‬حالي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬بيشترين‭ ‬آسيب‭ ‬اصلاح‌طلبان‭ ‬ناشي‭ ‬از‭ ‬اختلافات‭ ‬ميان‭ ‬طيف‌هاي‭ ‬متعدد‭ ‬آنهاست‭. ‬توصيه‭ ‬تاجيك‭ ‬به‭ ‬فاصله‭ ‬با‭ ‬اصلاح‌طلبان‭ ‬مرسوم،‭ ‬به‭ ‬معناي‭ ‬شعله‌ور‭ ‬كردن‭ ‬آتش‭ ‬اختلافات‭ ‬آنهاست‭. ‬به‭ ‬ويژه‭ ‬آنكه‭ ‬تاجيك‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬قدرت‌طلب‭ ‬و‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬اصلاح‌طلب‭ ‬واقعي‭ ‬ناميده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬آنها‭ ‬برخاسته‭ ‬است‭. ‬اصلاح‌طلبان‭ ‬امروز‭ ‬هر‭ ‬كجا‭ ‬كه‭ ‬هستند‭ ‬چه‭ ‬در‭ ‬فراكسيون‭ ‬اميد‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬در‭ ‬شوراها،‭ ‬چه‭ ‬آنها‭ ‬كه‭ ‬درون‭ ‬گردونه‭ ‬تصميم‌گيري‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬آنها‭ ‬كه‭ ‬معترض‭ ‬شوراي‭ ‬سياست‌گذاري‌اند،‭ ‬دچار‭ ‬مسائل‭ ‬اختلافي‭ ‬عميقي‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬وحدت‭ ‬رساندن‭ ‬آنها‭ ‬زمان‭ ‬و‭ ‬توان‭ ‬زيادي‭ ‬مي‌طلبد‭. ‬ضمن‭ ‬آنكه‭ ‬آنها‭ ‬هنوز‭ ‬نتوانسته‌اند‭ ‬درباره‭ ‬نحوه‭ ‬مواجهه‭ ‬با‭ ‬دولت‭ ‬به‭ ‬راه‭ ‬حل‭ ‬مشتركي‭ ‬برسند‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬راهي‭ ‬كه‭ ‬پيش‭ ‬مي‌گيرند،‭ ‬براي‌شان‭ ‬هزينه‌هايي‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬مي‌تواند‭ ‬به‭ ‬اختلافات‭ ‬دروني‭ ‬خودشان‭ ‬از‭ ‬يك‌سو‭ ‬و‭ ‬شكاف‭ ‬آنها‭ ‬با‭ ‬اعتداليون‭ ‬از‭ ‬سوي‭ ‬ديگر‭ ‬دامن‭ ‬بزند‭. ‬
به‭ ‬اين‭ ‬ترتيب‭ ‬طرح‭ ‬اصلاحات‭ ‬تاجيك‭ ‬حتي‭ ‬اگر‭ ‬با‭ ‬نيت‭ ‬سازنده‭ ‬باشد،‭ ‬اين‭ ‬ترديد‭ ‬را‭ ‬ايجاد‭ ‬مي‌كند‭ ‬كه‭ ‬يا‭ ‬وي‭ ‬از‭ ‬اختلافات‭ ‬درون‌گروهي‭ ‬اين‭ ‬جريان‭ ‬در‭ ‬بي‌خبري‭ ‬به‭ ‬سر‭ ‬مي‌برد‭ ‬و‭ ‬نمي‌داند‭ ‬اين‭ ‬جريان‭ ‬اكنون‭ ‬با‭ ‬چه‭ ‬مشكلاتي‭ ‬مواجه‭ ‬است‭ ‬يا‭ ‬مي‌داند؟‭ ‬اگر‭ ‬نمي‌داند‭ ‬صلاحيت‭ ‬نسخه‌پيچي‭ ‬ندارد؛‭ ‬چون‭ ‬نسخه‭ ‬شفابخش‭ ‬بايد‭ ‬با‭ ‬وضعيت‭ ‬بيمار‭ ‬همخواني‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬حال‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬وخيم‌تر‭ ‬نكند‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬مي‌داند‭ ‬بايد‭ ‬در‭ ‬نيت‭ ‬او‭ ‬ترديد‭ ‬كرد‭! ‬
واكاوي‭ ‬ديگر‭ ‬توصيه‌هاي‭ ‬وي‭ ‬نشان‭ ‬مي‌دهد،‭ ‬ظاهراً‭ ‬گزينه‭ ‬دوم‭ ‬درست‌تر‭ ‬است‭. ‬چنانچه‭ ‬مي‌گويد‭: ‬‮«‬در‭ ‬اين‭ ‬مسير‭ ‬اصلاح‌طلبي‭ ‬بايد‭ ‬ابتدا‭ ‬ترديد‭ ‬سـپس‭ ‬واكاوي،‭ ‬ويران‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬نو‭ ‬بنا‭ ‬كنيم‭. ‬بر‭ ‬ويرانه‌هاي‭ ‬ساختمان‭ ‬نمور‭ ‬و‭ ‬پر‭ ‬ترك‭ ‬اصلاح‌طلبي‭ ‬بايد‭ ‬عمارتي‭ ‬نو‭ ‬بنا‭ ‬كنيم،‭ ‬اين‭ ‬راه‭ ‬برون‌رفت‭ ‬اصلاحات‭ ‬از‭ ‬وضعيتي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬دچارش‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬غير‭ ‬اين‭ ‬صورت‭ ‬ترديد‭ ‬ندارم‭ ‬اين‭ ‬جريان‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬فزاينده‌اي‭ ‬از‭ ‬صحنه‭ ‬سياست‭ ‬جامعه‭ ‬و‭ ‬كنش‌گري‌هاي‭ ‬اجتماعي‭ ‬و‭ ‬فرهنگي‭ ‬ايران‭ ‬خارج‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭.‬‮»‬
 
الزامات‭ ‬نو‭ ‬اصلاح‌طلبي‭ ‬مهيا‭ ‬نيست
با‭ ‬توصيه‭ ‬مذكور‭ ‬كاملاً‭ ‬روشن‭ ‬مي‌شود،‭ ‬نظريه‌پرداز‭ ‬نو‭ ‬اصلاح‌طلبي،‭ ‬اصلاح‌طلبان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬فروپاشي‭ ‬مي‌داند‭ ‬و‭ ‬چون‭ ‬به‭ ‬تعمير‭ ‬اين‭ ‬بنا‭ ‬اعتقادي‭ ‬ندارد،‭ ‬مي‌گويد‭ ‬بايد‭ ‬عمارتي‭ ‬نو‭ ‬بنا‭ ‬كنيم‭. ‬به‭ ‬عبارت‭ ‬روشن‌تر،‭ ‬وي‭ ‬پيشنهاد‭ ‬مي‌دهد‭ ‬خود‭ ‬اصلاح‌طلبان‭ ‬به‭ ‬تخريب‭ ‬اين‭ ‬ساختمان‭ ‬كمك‭ ‬كنند‭. ‬اين‭ ‬پيشنهاد‭ ‬زماني‭ ‬مي‌تواند‭ ‬سازنده‭ ‬باشد‭ ‬كه‭ ‬اولاً،‭ ‬تخريب‭ ‬ساختمان‭ ‬فاجعه‌بار‭ ‬نباشد‭ ‬و‭ ‬تمهيدات‭ ‬لازم‭ ‬انديشيده‭ ‬شده‭ ‬باشد‭. ‬ثانياً،‭ ‬امكان‭ ‬و‭ ‬فرصت‭ ‬ساخت‭ ‬مجدد‭ ‬وجود‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭. ‬ثالثاً،‭ ‬نقشه‭ ‬ساختمان‭ ‬جايگزين‭ ‬از‭ ‬پيش‭ ‬تهيه‭ ‬شده‭ ‬باشد‭. ‬امروز‭ ‬اصلاحات‭ ‬در‭ ‬شرايطي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬نه‭  ‬تنها‭ ‬هزينه‌هاي‭ ‬بناي‭ ‬يك‭ ‬ساختمان‭ ‬جديد‭ ‬را‭ ‬ندارد؛‭ ‬بلكه‭ ‬حتي‭ ‬نمي‌داند‭ ‬در‭ ‬سر‭ ‬كساني‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬عمارت‭ ‬نو‭ ‬سخن‭ ‬مي‌گويند،‭ ‬چه‭ ‬نقشه‌اي‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬حتي‭ ‬فرصت‭ ‬نجات‭ ‬خويش‭ ‬از‭ ‬زير‭ ‬آوار‭ ‬اين‭ ‬مخروبه‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬ندارد‭. ‬چه‭ ‬كسي‭ ‬به‭ ‬اصلاحات‭ ‬تضمين‭ ‬مي‌دهد‭ ‬كه‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬كمك‭ ‬به‭ ‬تخريب‭ ‬خودش‭ ‬بتواند‭ ‬دوباره‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬بسازد‭. ‬
تاجيك‭ ‬البته‭ ‬از‭ ‬موضوعات‭ ‬ديگري‭ ‬نيز‭ ‬سخن‭ ‬مي‌گويد‭ ‬تا‭ ‬كمتر‭ ‬بتوان‭ ‬در‭ ‬نيات‭ ‬درونش‭ ‬ترديد‭ ‬روا‭ ‬داشت‭. ‬آنگاه‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬اصلاح‌طلبان‭ ‬مي‌خواهد‭ ‬به‭ ‬تقابل‭ ‬گفتماني‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬فشار‭ ‬از‭ ‬بيرون‭ ‬رو‭ ‬كنند،‭ ‬بي‌پرده‭ ‬مي‌گويد‭: ‬
‮«‬معتقدم‭ ‬هر‭ ‬مقدار‭ ‬از‭ ‬بيرون‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬هجمه‭ ‬وارد‭ ‬شـود‭ ‬تقويت،‭ ‬غني،‭ ‬فربه،‭ ‬استوار،‭ ‬فراگير‭ ‬و‭ ‬مقبول‌تر‭ ‬مي‌شويم،‭ ‬مشكل‭ ‬زماني‭ ‬است‭ ‬كـه‭ ‬از‭ ‬درون‭ ‬از‭ ‬هم‭ ‬بپاشيم‭. ‬هميشه‭ ‬‮«‬دگر‮»‬‭ ‬درون‭ ‬مخرب‌تر‭ ‬از‭ ‬دگر‭ ‬بيرون‭ ‬است،‭ ‬دگر‭ ‬بيرون‭ ‬به‭ ‬مقاومت‭ ‬و‭ ‬تقويت‭ ‬ما‭ ‬مي‌افزايد‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬آبديده‭ ‬و‭ ‬كاركشته‭ ‬مي‌كند‭.‬‮»‬

تقابل‭ ‬با‭ ‬كدام‭ ‬گفتمان‌؟
اين‭ ‬اعتقاد‭ ‬و‭ ‬باور‭ ‬تاجيك‭ ‬كه‭ ‬فشار‭ ‬از‭ ‬بيرون‭ ‬موجب‭ ‬فربگي‭ ‬يك‭ ‬جريان‭ ‬سياسي‭ ‬مي‌شود،‭ ‬سخن‭ ‬درستي‭ ‬است؛‭ ‬اما‭ ‬مشروط‭ ‬بر‭ ‬آنكه‭ ‬اين‭ ‬فشار‭ ‬ناشي‭ ‬از‭ ‬تقابل‭ ‬با‭ ‬گفتمان‌هاي‭ ‬غير‭ ‬باشد‭ ‬كه‭ ‬بعيد‭ ‬است‭ ‬مقصود‭ ‬وي‭ ‬رويارويي‭ ‬با‭ ‬گفتمان‌هاي‭ ‬ليبرال‭ ‬دموكراسي‭ ‬يا‭ ‬ماركسيستي‭ ‬باشد؛‭ ‬اما‭ ‬اگر‭ ‬منظور‭ ‬وي‭ ‬تقابل‭ ‬با‭ ‬گفتمان‭ ‬انقلاب‭ ‬اسلامي‭ ‬باشد،‭ ‬بايد‭ ‬بداند‭ ‬كه‭ ‬نمي‌تواند‭ ‬اين‭ ‬تقابل‭ ‬را‭ ‬سازمان‌دهي‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬فشار‭ ‬آن‭ ‬براي‭ ‬فربگي‭ ‬گفتمان‭ ‬اصلاحات‭ ‬بهره‭ ‬گيرد؛‭ ‬چرا‭ ‬كه‭ ‬اولاً،‭ ‬اصلاح‌طلبي‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬دال‌هاي‭ ‬اصلي‭ ‬گفتمان‭ ‬انقلاب‭ ‬اسلامي‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬غيريت‌سازي‭ ‬با‭ ‬آن،‭ ‬گفتمان‭ ‬اصلاحات‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬گفتمان‌هاي‭ ‬غير‭ ‬و‭ ‬معاند‭ ‬مي‌كشاند‭.‬
ثانياً،‭ ‬اصلاح‌طلبان‭ ‬به‭ ‬ياد‭ ‬دارند‭ ‬همه‭ ‬جريان‌هايي‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬تقابل‭ ‬با‭ ‬نظام‭ ‬رو‭ ‬آورده‌اند؛‭ ‬از‭ ‬سازمان‭ ‬مجاهدين‭ ‬خلق‭ ‬تا‭ ‬مجاهدين‭ ‬انقلاب،‭ ‬از‭ ‬جبهه‭ ‬ملي‭ ‬تا‭ ‬ملي‌ـ‭ ‬مذهبي‌ها‭ ‬و‭ ‬نهضت‭ ‬آزادي،‭ ‬از‭ ‬جنبشي‌ها‭ ‬تا‭ ‬ميثمي‌ها،‭ ‬از‭ ‬انحرافي‌ها‭ ‬تا‭ ‬فتنه‌چي‌ها‭ ‬همه‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬خود‭ ‬حذف‭ ‬شده‌اند؛‭ ‬چرا‭ ‬كه‭ ‬نظام‭ ‬بر‭ ‬حق‭ ‬از‭ ‬پشتوانه‭ ‬مردمي‭ ‬برخوردار‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬مردم‭ ‬وقتي‭ ‬جريان‌هاي‭ ‬سياسي‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬حق‭ ‬ببينند،‭ ‬در‭ ‬برابرش‭ ‬مي‌ايستند‭. ‬اصلاح‌طلبان‭ ‬به‭ ‬خوبي‭ ‬مي‌دانند‭ ‬اولين‭ ‬چراغ‭ ‬تقابل‌شان‭ ‬با‭ ‬دين‭ ‬و‭ ‬انقلاب‭ ‬اندك‭ ‬پايگاه‭ ‬اجتماعي‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬نيز‭ ‬از‭ ‬بين‭ ‬مي‌برد‭. ‬
ضمن‭ ‬آنكه‭ ‬اصلاح‌طلبان‭ ‬مي‌دانند‭ ‬بخش‭ ‬مهمي‭ ‬از‭ ‬مشكلات‭ ‬امروزشان‭ ‬به‭ ‬دليل‭ ‬تقابل‭ ‬گفتماني‭ ‬و‭ ‬بعضاً‭ ‬تقابل‭ ‬سياسي‭ ‬و‭ ‬امنيتي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬گذشته‭ ‬صورت‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬البته‭ ‬از‭ ‬نقش‭ ‬تاجيك‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬منزله‭ ‬نويسنده‭ ‬مانيفست‭ ‬شورش‭ ‬88‭ ‬غافل‭ ‬نيستند‭. ‬نسخه‌اي‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬قول‭ ‬خودش‭ ‬با‭ ‬ادبيات‭ ‬توده‌اي‌ها‭ ‬نوشته‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬قبل‭ ‬آن‭ ‬توانسته‭ ‬است‭ ‬نقش‭ ‬اول‭ ‬فيلم‭ ‬قلاده‌هاي‭ ‬طلا‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬اختصاص‭ ‬دهد‭. ‬
با‭ ‬اين‭ ‬اوصاف‭ ‬مي‌توان‭ ‬دريافت،‭ ‬بين‭ ‬اصلاح‌طلبان‭ ‬و‭ ‬تاجيك‭ ‬از‭ ‬جهات‭ ‬گوناگوني‭ ‬اختلاف‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬مهم‌ترين‭ ‬آنها‭ ‬تفاوت‭ ‬در‭ ‬انديشه‭ ‬و‭ ‬دغدغه‭ ‬آنهاست‭. ‬يك‭ ‬اصلاح‌طلب‭ ‬واقعي‭ ‬امروز‭ ‬نگران‭ ‬وضعيت‭ ‬كشورش‭ ‬است؛‭ ‬ولو‭ ‬اينكه‭ ‬منافع‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬موفقيت‭ ‬نظام‭ ‬نيابد،‭ ‬اما‭ ‬تاجيك،‭ ‬نظام‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬آستانه‭ ‬فروپاشي‭ ‬مي‌انگارد‭ ‬و‭ ‬خودش‭ ‬و‭ ‬اصلاح‌طلبان‭ ‬را‭ ‬بالاي‭ ‬دار؛‭ ‬چنانچه‭ ‬مي‌گويد‭: ‬‮«‬ترديد‭ ‬نداشته‭ ‬باشيد‭ ‬اگر‭ ‬نظم‭ ‬و‭ ‬نظام‭ ‬كنوني‭ ‬ساقط‭ ‬شود‭ ‬در‭ ‬فردايش‭ ‬يك‭ ‬ديكتاتوري‭ ‬و‭ ‬استبداد‭ ‬خشن‭ ‬برپا‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭. ‬كساني‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬متروپل‌هاي‭ ‬دموكراسي‭ ‬نشسته‌اند‭ ‬و‭ ‬رسانه‭ ‬دارند،‭ ‬هنوز‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬نرسيده‭ ‬مخالـف‭ ‬خـود‭ ‬را‭ ‬برنمي‌تابند،‭ ‬هنوز‭ ‬به‭ ‬جايي‭ ‬نرسيده‌اند‭ ‬اعلام‭ ‬مي‌كنند‭ ‬اولين‭ ‬كساني‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬بالاي‭ ‬دار‭ ‬مي‌بريم،‭ ‬روحانيون،‭ ‬اصلاح‌طلبان‭ ‬و‭ ‬فعالان‭ ‬مدني‭ ‬داخل‭ ‬كشور‭ ‬هستند‭.‬‮»‬
با‭ ‬پيش‌فرضي‭ ‬كه‭ ‬تاجيك‭ ‬مدنظر‭ ‬قرار‭ ‬داده،‭ ‬همه‭ ‬سخنانش‭ ‬مقبول‭ ‬است؛‭ ‬اما‭ ‬آيا‭ ‬اصلاح‌طلبي‭ ‬اين‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬براي‭ ‬نجات‭ ‬خويش‭ ‬تلاش‭ ‬كند‭ ‬يا‭ ‬كشور،‭ ‬مردم‭ ‬و‭ ‬مرامش؟‭ ‬آيا‭ ‬روشي‭ ‬كه‭ ‬براي‭ ‬نجات‭ ‬اصلاحات‭ ‬پيشنهاد‭ ‬مي‌شود،‭ ‬به‭ ‬برپايي‭ ‬ديكتاتوري‭ ‬كمك‭ ‬نمي‌كند؟‭ ‬
به‭ ‬نظر‭ ‬مي‌رسد‭ ‬بايد‭ ‬در‭ ‬صداقت‭ ‬اين‭ ‬افراد‭ ‬شك‭ ‬كرد؛‭ ‬چراكه‭ ‬اگر‭ ‬به‭ ‬فكر‭ ‬نجات‭ ‬اصلاح‌طلبان‭ ‬باشند،‭ ‬نجات‭ ‬كشور‭ ‬مقدمه‭ ‬نجات‭ ‬آنهاست‭. ‬در‭ ‬چنين‭ ‬شرايطي‭ ‬همه‭ ‬بايد‭ ‬كمك‭ ‬كنند‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬دشمن‭ ‬پيروز‭ ‬شويم‭ ‬نه‭ ‬به‭ ‬فكر‭ ‬يك‭ ‬جريان‭ ‬و‭ ‬گروه‭ ‬خاص‭ ‬باشيم؛‭ ‬اما‭ ‬واقعيت‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬عده‌اي‭ ‬امروز‭ ‬نگران‭ ‬دوران‭ ‬پساپيروزي‭ ‬ملت‭ ‬بر‭ ‬ترامپ‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬روزگار‭ ‬را‭ ‬پايان‭ ‬عصر‭ ‬غربگرايي‭ ‬در‭ ‬ايران‭ ‬مي‌دانند‭. ‬از‭ ‬نظر‭ ‬برخي‭ ‬روشنفكران،‭ ‬حيات‭ ‬اصلاحات‭ ‬در‭ ‬تعامل‭ ‬با‭ ‬غرب‭ ‬و‭ ‬آمريكاست؛‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬رو‭ ‬توصيه‭ ‬امروزشان‭ ‬را‭ ‬بايد‭ ‬به‭ ‬مثابه‭ ‬خودكشي‭ ‬پيش‭ ‬از‭ ‬مرگ‭ ‬تفسير‭ ‬كرد‭.‬
برچسب اخبار
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات