دریافت کتاب انتخاب آگاهانه، مجلس کارآمد

دریافت کتاب انتخاب آگاهانه، مجلس کارآمد

انتخابات مظهر مردمسالاري ديني و عاملي بسيار مهم و تعيينکننده در انسجامبخشي ملي، قوامبخشي، استمرار نظام ولايي و پيشرفت کشور در جمهوري اسلامي به شمار ميرود. طبق قانون اساسي در جمهوري اسلامي، کشور با اتکا به آراي عمومي از طريق انتخابات اداره ميشود. در اسفند ماه سال جاري انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي برگزار خواهد شد
پربازدید ها
نشریات