رادیو صدای انقلاب 1133 | چهل چراغ با انتخابات (قسمت چهلم)

رادیو صدای انقلاب 1133 | چهل چراغ با انتخابات (قسمت چهلم)

نقش شهروندان در شکل گیری مجلس شایسته و کارآمد؟ همه تلاش‌ها در میدان رقابت سیاسی باید سرانجام به گزینش‌ بهترین‌ها و نامزد اصلح بینجامد؛ چراکه بدون شک «شایسته‌سالاری» است که می‌تواند به کارآمدسازی و روند رو به رشد نظام اسلامی کمک کند و بر توان و اقتدار...
رادیو صدای انقلاب 1131 | یک فنجان تحلیل (قسمت سی یکم)

رادیو صدای انقلاب 1131 | یک فنجان تحلیل (قسمت سی یکم)

علی بیگدلی/ آیا حضور حداکثری پای صندوق های رای دشمنی دشمنان را عوض خواهد کرد؟
رادیو صدای انقلاب 1130 |  انتخابات خبرگان (قسمت هشتم)

رادیو صدای انقلاب 1130 | انتخابات خبرگان (قسمت هشتم)

در صورتي كه آراي دو يا چند نفر از نامزدها مساوي باشد ، ملاك انتخاب چیست؟ خبرگان: مطابق قانون انتخابات مجلس خبرگان چنانچه در استاني، امكان شركت دو سوم مردم در انتخابات وجود داشت، انتخابات بايد برگزار شود. و خبرگان با اكثريت نسبي آراي شركت‌كنندگان انتخاب مي‌شوند. چنانچه درصورتي‌كه تعداد آراي دو يا چند نفر، مساوي باشد و به همۀ آنان نياز نباشد، نماينده يا نمايندگان مورد لزوم، با قرعه معين مي‌شود....
رادیو صدای انقلاب 1129 | چهل چراغ با انتخابات (قسمت سی‌ و نهم)

رادیو صدای انقلاب 1129 | چهل چراغ با انتخابات (قسمت سی‌ و نهم)

وظایف مجلس در چینش صحیح مولفه های حوزه سیاست خارجی چه خواهد بود؟ به طور کلی در هر کشوری، پارلمان در حوزه سیاست خارجی هم قدرت «تصمیم‌سازی» دارد، هم «کنش» و هم «واکنش»! در گام اول اقدام مجلس به بازچینش و مرتب‌سازی مؤلفه‌ها، اولویت‌ها و در نهایت اهداف جاری بر اساس نیازهای امروز ملت و نظام در حوزه سیاست خارجی خواهد بود....
رادیو صدای انقلاب 1128 | قبیله عشق: شهادت با پیراهن تیم ملی

رادیو صدای انقلاب 1128 | قبیله عشق: شهادت با پیراهن تیم ملی

مهدی روحیه خوبی داشت و سه ضلع را در زندگی خود دنبال می‌کرد؛ ورزش، جنگ و مذهب. یعنی ورزشی‌ها را وارد امور جنگ می‌کرد، جنگ را به ورزش می‌برد و مذهبی‌ها را وارد ورزش می‌کرد. در مسجد و محل، تیم فوتبال درست کرده و از طرفی در تیم‌های فوتبال، هیئت ایجاد می‌کرد...
رادیو صدای انقلاب 1127 | چهل چراغ با انتخابات (قسمت سی‌ و هشتم)

رادیو صدای انقلاب 1127 | چهل چراغ با انتخابات (قسمت سی‌ و هشتم)

نمایندگان مجلس در قبال چه اموری در برابر مردم باید پاسخگو باشند؟ این روزها كمتر كسی به وظیفه اصلی و قانونی یك نماینده فكر می‌كند و گاهی خود كاندیداها نیز برای اینكه آرای بیشتری را جذب كنند ترفندهای تبلیغاتی خاصی به كار می‌برند كه با وظیفه‌های ذاتی نمایندگان فاصله زیادی دارد...
رادیو صدای انقلاب 1126 | یک فنجان تحلیل (قسمت سی ام)

رادیو صدای انقلاب 1126 | یک فنجان تحلیل (قسمت سی ام)

علی بیگدلی/ یا رای دادن ما مشکلی از کشور را حل خواهد کرد؟
رادیو صدای انقلاب 1125 | انتخابات خبرگان (قسمت هفتم)

رادیو صدای انقلاب 1125 | انتخابات خبرگان (قسمت هفتم)

چرا زنان و افراد غیر روحانی نمی توانند نامزد انتخابات خبرگان رهبری گردند؟ با توجه به شرایطی که در قانون اساسی برای اعضای خبرگان رهبری بیان شده و چیزی به عنوان مرد بودن در قانون ذکر نشده؛ از این رو از نظر قانون منعی برای ورود زنان به مجلس خبرگان وجود ندارد، اما باید توجه داشت که هیچ گونه تلازمی بین نماینده خبرگان شدن و منصب و مقام رهبری نیست...
رادیو صدای انقلاب 1124 | چهل چراغ با انتخابات (قسمت سی‌ و هفتم)

رادیو صدای انقلاب 1124 | چهل چراغ با انتخابات (قسمت سی‌ و هفتم)

مجلس از چه اختیارات و وظایفی برخوردار است؟ مجلس چه نقشی در توسعه اقتصادی می تواند ایفا کند؟ از دیدگاه جامعه‌شناسی اقتصادی، نقش مجلس حول سه وظیفه اصلی تمرکز دارد؛ اول اینکه، مجلس چگونه می‌تواند دولت را در ایجاد درآمد و صرف هزینه کمک کند که به آن جامعه‌شناسی مالی می‌گویند. دوم اینکه، چگونه سیاست‌های اقتصادی مورد نیاز را وضع کند. سوم اینکه، چگونه قواعد و قوانین حقوقی را تصویب و بر اجرای آن نظارت کند....
رادیو صدای انقلاب 1123 | پنجره: انتخابات و مشارکت مردم

رادیو صدای انقلاب 1123 | پنجره: انتخابات و مشارکت مردم

جعفر قنادباشی کارشناس بین الملل و غرب آسیا
رادیو صدای انقلاب 1122 | یک فنجان تحلیل (قسمت بیست و نهم)

رادیو صدای انقلاب 1122 | یک فنجان تحلیل (قسمت بیست و نهم)

علی بیگدلی/ آیا حضور ما پای صندوق های رای مهم است؟
۱
پربازدید ها
نشریات