رژیم پهلوی چه ماهیتی داشت؟
صدای انقلاب شماره: 338

رژیم پهلوی چه ماهیتی داشت؟

مجموعه جهاد تبیین و روایت (قسمت پنجم) - کارشناس برنامه: دکتر یدالله جوانی
الزامات موفقیت در جهاد تبیین چیست؟
صدای انقلاب شماره: 335

الزامات موفقیت در جهاد تبیین چیست؟

مجموعه جهاد تبیین و روایت (قسمت سوم) - کارشناس برنامه: دکتر یدالله جوانی
هدف دشمن در جنگ شناختی چیست؟
صدای انقلاب شماره: 334

هدف دشمن در جنگ شناختی چیست؟

مجموعه جهاد تبیین و روایت (قسمت دوم) - کارشناس برنامه: دکتر یدالله جوانی
جهاد تبیین راهبرد مقابل جنگ شناختی
صدای انقلاب شماره: 333

جهاد تبیین راهبرد مقابل جنگ شناختی

مجموعه جهاد تبیین و روایت (قسمت اول) - کارشناس برنامه: دکتر یدالله جوانی
آینده جنگ یمن چگونه رقم می خورد؟
صدای انقلاب شماره: 332

آینده جنگ یمن چگونه رقم می خورد؟

کارشناس برنامه: دکتر یدالله جوانی
بررسی حمله موشکی سپاه به مقر راهبردی اسرائیل
صدای انقلاب شماره: 331

بررسی حمله موشکی سپاه به مقر راهبردی اسرائیل

کارشناس برنامه: دکتر فرزان شهیدی کارشناس مسائل غرب آسیا
نحوه افزایش دستمزد کارگران
صدای انقلاب شماره: 330

نحوه افزایش دستمزد کارگران

کارشناس برنامه: دکتر حجت الله عبدالملکی وزیر تعاون،کار و امور اجتماعی
نقش سپاه در حفظ و پیشبرد انقلاب اسلامی
صدای انقلاب شماره: 329

نقش سپاه در حفظ و پیشبرد انقلاب اسلامی

کارشناس برنامه: دکتر یدالله جوانی
۱
پربازدید ها
نشریات