پیام  رهبری در روز کارگر  امنیت شغلی بود/میزان دستمزد کارگران با وضعیت اقتصادی کشور همخوانی ندارد
نماینده کارگران در شورای عالی کار:
نماینده کارگران در شورای عالی کار ضمن انتقاد از نبود  امنیت شغلی کارگران، به نحوه تعیین دستمزد کارگران اشاره کرد و گفت که محاسبه و تعیین دستمزد کارگران به روش غلطی محاسبه می شود و با شرایط اقتصادی کشور همخوانی ندارد.
آخرین مطلب
پربیننده ترین