صحبت های جنجالی حسن عباسی در خصوص خارج کردن اینترنت از مدیریت آذری جهرمی!
هفتاد و یکمین شماره صدای انقلاب
حسن عباسی در گفتگوباصدای انقلاب: جهرمی فقط مصرف کننده اینترنت است نه مدیر آن! مدیریت اینترنت در ایران باید به عهده چه کسی باشد؟
پربیننده ترین