دستاوردهای انقلاب اسلامی
نظام شاهنشاهی پهلوی، حکومتی کودتایی بود که تأسیس، انتقال قدرت و تثبیت آن با کودتا توسط بیگانگان (انگلیس و آمریکا) و اشغال نظامی ایران صورت پذیرفته است
آخرین مطلب
پربیننده ترین