اهمیت مقابله با نفوذ از منظر حضرت امام خمینی(ره)

اهمیت مقابله با نفوذ از منظر حضرت امام خمینی(ره)

یکی از هشدارهای همیشگی امام خمینی(ره)، تذکرات پیرامون نقشه های «نفوذ دشمن» بخصوص در عرصه های فرهنگی، سیاسی و علمی در حوزه های علمیه و دانشگاه ها بود. اهمیت این موضوع برای امام(ره) را می‌توان از هشدارهای عمیق در وصیت نامه شان دریافت.
برخی نمایندگان به امور سایر قوا دخالت بی جا نکنند
انتقاد نماینده خبرگان رهبری در پشت تریبون نماز جمعه:

برخی نمایندگان به امور سایر قوا دخالت بی جا نکنند

بعضی خود را هم قانون اساسی می‌دانند، هم مفسر و مجری قانون، هم درباره احکام قضایی اظهارنظر می‌کنند و در همه امور خود را متخصص می‌دانند و اجازه دخالت در هر موضوعی را به خود می‌دهند.
نشریات