همایش تکریم شبانان و گله داران عشایر استان هرمزگان

همایش تکریم شبانان و گله داران عشایر استان هرمزگان

به همت قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و محرومیت زدایی سپاه (کوثر) و سپاه امام سجاد (ع) استان هرمزگان ، پانزدهمین همایش تکریم شبانان ، گله داران و عشایر در استان هرمزگان روز شنبه 16مهرماه با حضور مقامات لشکری ، کشوری و مدیران ارشد استانی و عشایر عزیز و قهرمان برگزار شد.
پربازدید ها
نشریات