معاون سازمان آب و برق خوزستان:
معاون سازمان آب و برق خوزستان گفت: شرایط در حوزه کرخه خیلی مطلوب نیست و تراز سد کرخه هم‌اکنون 224 متر است و 4 متر بالاتر از تراز نرمال است.
اطلاعیه ستاد بحران شهرستان حمیدیه:
بازنگاهی به قراردادهای محرمانه نفتی
با توجه به اینکه این قراردادها تاکنون به شکل اساسی در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار نگرفته است، دولت محترم باید طبق اصل 77 قانون اساسی این قراردادها را به تصویب مجلس برساند و سیاست های کلی نظام را نصب العین خود قرار داده و درصدد اجرای لبّ آن قرار گیرد.
آخرین مطلب
پربیننده ترین