سهم دیپلماسی در آزادسازی کشتی ایرانی
بنا به اذعان و اعتراف کارشناسان سیاسی داخل و خارج از کشور، شواهد امر نشان می دهد نیروی محرک اصلی در آزادسازی نفتکش کشورمان نیروی نظامی ایران و قدرت ضربه متقابل از سوی جمهوری اسلامی بود و دیپلماسی نه این که کاملاً بی ارزش و بی تأثیر، بلکه در نقش هماهنگی و انجام امور اداری مرتبط با آزادسازی این نفتکش عمل کرد.
پربیننده ترین