پرده نگار 11 | انتخاب آگاهانه ؛ مجلس کارآمد
اگر مجلس یک مجلس قوی ای بـاشد، بـرای خاطر این که پشتوانه اش همه ملت باشد، این مجلس می تواند با دنیا که در مقابل ایران واقـع شـده اسـت کارهایش را به شایستگی عمل بکند و این تابع این است که قوی باشد و قوتش هم تابع این اسـت که شـماها رأی بـدهید.
پرده نگار 9 | این 48 ساعت!!! / نگاهی به حوادث اخیر
آیا آشوب‌های اخیر فاقد بسترهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی لازم در جامعه ایران است و یک برنامه کاملاً بیگانه با شرایط این جامعه محسوب می‌شود؟
پرده نگار7 | منطق مواجهه رهبر معظم انقلاب با مصوبه بنزینی سران قوا
صبح یکشنبه 26 آبان ماه، رهبر معظم انقلاب نکات راهبردی پیرامون متن و حواشی تصمیم متأخر دولت در سهمیه بندی بنزین فرمودند. پس از سخنان ایشان، شبهاتی در ذهن برخی نخبگان و خواص راجع به مواد و مفاد سخنان ایشان شکل گرفت که در این متن تلاش شده است منطق حِکمی مواضع ایشان برای دانشگاهیان، نخبگان و توده مردم تشریح گردد.
پرده نگار 6 | چرایی حضور منطقه ای ایران
یکی از مؤلّفه‌های قدرت، نیروی دفاعی است؛ یکی از مؤلّفه‌های قدرت، عمق راهبردی ما است. حضور در کشورهای منطقه و طرف‌داری ملّتهای منطقه از جمهوری اسلامی، عمق راهبردی جمهوری اسلامی است؛ جمهوری اسلامی از این نمیتواند صرف‌نظر کند؛ هیچ دولت عاقلی صرف‌نظر نمیکند. (۱۳۹۷/۰۳/۰۲)
پرده نگار 5 | استراتژی حرکت
این پرده نگار برگرفته شده از بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار مجمع عالی فرماندهان سپاه و مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه امام‌حسین(ع) در مهر ماه می باشد. معظم له در این بیانات استراتژی حرکت سپاه را ترسیم کرده اند.
پرده نگار 3 | مقاومت فعال
مقاومت امر ممکن است؛ درست نقطه مقابل فکر غلط کسانی که می گویند و تبلیغ می­کنند که «آقا! فایده ای ندارد؛ چطور می خواهید مقاومت کنید؟
پرده نگار/ تبیین گام دوم انقلاب
منظور من در اینجا از نظام اسلامی، یعنی آن هویت کلی که تعریف مشخصی دارد، که کشور، ملت و صاحبان انقلاب - که مردم هستند - آن را انتخاب میکنند.
پربیننده ترین