پرده نگار 19 | شبکه سعودی ایران اینترنشنال
محمد بن سلمان در 12 اردیبهشت 1397 گفت: هدف اصلی نظام ایران اسلامی رسیدن به قبله مسلمانان است. ما منتظر نمی مانیم که عربستان میدان جنگ شود، بلکه تلاش می کنیم نبرد را به درون ایران بکشانیم. دو هفته بعد از اظهار نظر فوق، شبکه ایران اینترنشنال از طریق چند ماهواره شروع به فعالیت کرد.
پرده نگار 16 | اخلاق انتخاباتی
از آنجا که مجلس شورای اسلامی از ارکان نظام محسوب می شود، بنابراین انتخابات مجلس نیز از اهمیت والایی برخوردار است. از جمله مواردی که می توان از آن زاویه به انتخابات نظر افکند، جایگاه اخلاق در انتخابات است.
پرده نگار 15 | مجلس امید آفرین; مجلس تراز انقلاب اسلامی بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب
وجه دیگر اهمیت مجلس دوازدهم شورای اسلامی، به لحاظ موقعیت زمانی‌ آن می‌باشد.نخستین انتخاباتی است که در گام دوم انقلاب اسلامی برگزار می‌شود بر این اساس انتخابات این مجلس و نتیجه‌ی آن می‌تواند در ریل‌گذاری به سمت تحقق اهداف مندرج در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، تأثیر تعیین‌کننده داشته باشد.
پرده نگار 14 | امریکا منفی 20 (3) - حوزه اقتصادی و سیاسی
براساس گزارش شاخص پنهان کاری مالی 2018  امریکا و سوئیس دارای بالاترین فساد سیستماتیک بوده و فاسدترین کشورها در جهان هستند.
پرده نگار 11 | انتخاب آگاهانه ؛ مجلس کارآمد
اگر مجلس یک مجلس قوی ای بـاشد، بـرای خاطر این که پشتوانه اش همه ملت باشد، این مجلس می تواند با دنیا که در مقابل ایران واقـع شـده اسـت کارهایش را به شایستگی عمل بکند و این تابع این است که قوی باشد و قوتش هم تابع این اسـت که شـماها رأی بـدهید.
پرده نگار 9 | این 48 ساعت!!! / نگاهی به حوادث اخیر
آیا آشوب‌های اخیر فاقد بسترهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی لازم در جامعه ایران است و یک برنامه کاملاً بیگانه با شرایط این جامعه محسوب می‌شود؟
پربیننده ترین