پرده نگار 26 | امریکا شناسی (5) / اندیشکده های امریکایی
مواضع اندیشکده‌ها و مخصوصاً گزارش‌هایی که مسئولین این اندیشکده‌ها در کنگره ارائه می‌کنند یکی از عوامل تأثیرگذار در تصمیمات کنگره آمریکاست.
پرده نگار 25| امریکاشناسی(4) - سیاست خارجی امریکا در ارتباط با ایران
رئیس اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا :مادر عصر بی قطبی و چند قطبی به سر می بریم آمریکا دیگر ابرقدرت نیست آمریکا یک قدرت است و ماشاهد قدرت های نوظهوری خواهیم بود که ایران یکی از آ نهاست . ایران یک قدرت جهانی خواهد شد.
پرده نگار 24 | امریکا شناسی(3) - سیاست خارجی امریکا
بسیاری از مردم و حتی برخی از نظریه پردازان سیاست خارجی و روابط بین الملل ، دیپلماسی آمریکا را با سیاست خارجی این کشور مترادف دانسته و تفاوتی میان آن قائل نمی شوند در حالی که واقعیت غیر از این است.
پرده نگار 23 | آمریکا شناسی(2) - سیاست و حکومت
هریک از ایالات آمریکا نیز سازمان قوه مقننه مخصوص به خود دارد که در بسیاری جهات به قوه مققننه فدرال شبیه است .تقریبا در تمام ایالات ، ساختاردومجلسی حاکم است به استثنای ایالت نِبراسکا که از نظام یک مجلسی تبعیت می کند.
پرده نگار 22| امریکا شناسی (1) - تاریخ امریکا
آمریکا سومین کشور پرجمعیت دنیا و سومین کشور پهناور جهان محسوب می شود
پرده نگار 21 | افول موریانه ای امریکا
عوامل افول آمریکا مربوط به امروز و دیروز نیست که حالا یکی بخواهد بیاید علاجش کند؛ مربوط به طول تاریخ [است]. عامل این وضعیّتی که آمریکایی‌ها دچارش شدند، عامل بلندمدّت است؛ اینها در طول تاریخ وضعیّتی را به وجود آوردند که نتیجه‌اش همین است و به این آسانی‌ها علاج‌شدنی نیست. این سنّت الهی است، اینها محکومند به اینکه ساقط بشوند، محکومند به اینکه افول کنند، زایل بشوند از صحنه‌ی قدرت جهانی
پرده نگار 19 | شبکه سعودی ایران اینترنشنال
محمد بن سلمان در 12 اردیبهشت 1397 گفت: هدف اصلی نظام ایران اسلامی رسیدن به قبله مسلمانان است. ما منتظر نمی مانیم که عربستان میدان جنگ شود، بلکه تلاش می کنیم نبرد را به درون ایران بکشانیم. دو هفته بعد از اظهار نظر فوق، شبکه ایران اینترنشنال از طریق چند ماهواره شروع به فعالیت کرد.
پرده نگار 16 | اخلاق انتخاباتی
از آنجا که مجلس شورای اسلامی از ارکان نظام محسوب می شود، بنابراین انتخابات مجلس نیز از اهمیت والایی برخوردار است. از جمله مواردی که می توان از آن زاویه به انتخابات نظر افکند، جایگاه اخلاق در انتخابات است.
پربیننده ترین