تاریخ انتشار : ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۲۱:۲۳  ، 
کد خبر : ۳۲۲۱۵۷

کتاب صوتی آداب روزه داری و احوال روزه داران

این کتاب برگرفته از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی گزیده‌ای از مجموعه توصیه‌ها، نصایح، تحلیل‌ها و مواعظی است که در ماه‌های رمضان ۲۲ سال گذشته ـ از سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۰ ـ در بیانات معظم له ارائه شده است.
پایگاه بصیرت / کتاب آداب روزه داری و احوال روزه داران

کتاب صوتی احکام روزه

کتاب «آداب روزه‌داری احوال روزه‌داران» در تابستان ۱۳۹۱ چاپ گردیده است. کتاب حاضر گزیده‌ای از مجموعه‌ی توصیه‌‌ها، نصایح، تحلیل‌ها و مواعظی است که درماه‌های رمضان در طول ۲۲ سال گذشته ـ از سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۰ ـ در بیانات حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای مدّظلّه‌العالی در ۴۲۲ صفحه توسط انتشارات انقلاب اسلامی و به کوشش جناب آقای علیرضا مختارپورقهرودی گردآوری و تدوین شده است.

بخش ها دریافت بخش ها دریافت
بخش اول کتاب صوتی احکام روزه بخش سی و هفتم کتاب صوتی احکام روزه
بخش دوم کتاب صوتی احکام روزه بخش سی و هشتم کتاب صوتی احکام روزه
بخش سوم کتاب صوتی احکام روزه بخش سی و نهم کتاب صوتی احکام روزه
بخش چهارم کتاب صوتی احکام روزه بخش چهلم کتاب صوتی احکام روزه
بخش  پنجم کتاب صوتی احکام روزه بخش چهل و یکم کتاب صوتی احکام روزه
بخش ششم کتاب صوتی احکام روزه بخش چهل و دوم کتاب صوتی احکام روزه
بخش  هفتم کتاب صوتی احکام روزه بخش چهل و سوم کتاب صوتی احکام روزه
بخش  هشتم کتاب صوتی احکام روزه بخش چهل و چهارم کتاب صوتی احکام روزه
بخش  نهم کتاب صوتی احکام روزه بخش چهل و پنجم کتاب صوتی احکام روزه
بخش  دهم کتاب صوتی احکام روزه بخش چهل و ششم کتاب صوتی احکام روزه
بخش یازدهم کتاب صوتی احکام روزه بخش چهل و هفتم کتاب صوتی احکام روزه
بخش دوازدهم کتاب صوتی احکام روزه بخش چهل و هشتم کتاب صوتی احکام روزه
بخش سیزدهم کتاب صوتی احکام روزه بخش چهل و نهم کتاب صوتی احکام روزه
بخش چهاردهم کتاب صوتی احکام روزه بخش پنجاهم کتاب صوتی احکام روزه
بخش پانزدهم کتاب صوتی احکام روزه بخش پنجاه و یکم کتاب صوتی احکام روزه
بخش شانزدهم کتاب صوتی احکام روزه بخش پنجاه و دوم کتاب صوتی احکام روزه
بخش هفدهم کتاب صوتی احکام روزه بخش پنجاه و سوم کتاب صوتی احکام روزه
بخش هجدهم کتاب صوتی احکام روزه بخش پنجاه و چهارم کتاب صوتی احکام روزه
بخش نوزدهم کتاب صوتی احکام روزه بخش پنجاه و پنجم کتاب صوتی احکام روزه
بخش بیستم کتاب صوتی احکام روزه بخش پنجاه و ششم کتاب صوتی احکام روزه
بخش بیست و یکم کتاب صوتی احکام روزه بخش پنجاه و هفتم کتاب صوتی احکام روزه
بخش بیست و دوم کتاب صوتی احکام روزه بخش پنجاه و هشتم کتاب صوتی احکام روزه
بخش بیست و سوم کتاب صوتی احکام روزه بخش پنجاه و نهم کتاب صوتی احکام روزه
بخش بیست و چهارم کتاب صوتی احکام روزه بخش شصتم کتاب صوتی احکام روزه
بخش بیست و پنجم کتاب صوتی احکام روزه بخش شصت و یکم کتاب صوتی احکام روزه
بخش بیست و ششم کتاب صوتی احکام روزه بخش شصت و دوم کتاب صوتی احکام روزه
بخش بیست و هفتم کتاب صوتی احکام روزه بخش شصت و سوم کتاب صوتی احکام روزه
بخش بیست و هشتم کتاب صوتی احکام روزه بخش شصت و چهارم کتاب صوتی احکام روزه
بخش بیست و نهم کتاب صوتی احکام روزه بخش شصت و پنجم کتاب صوتی احکام روزه
بخش سی ام کتاب صوتی احکام روزه بخش شصت و ششم کتاب صوتی احکام روزه
بخش سی و یکم کتاب صوتی احکام روزه بخش شصت و هفتم کتاب صوتی احکام روزه
بخش سی و دوم کتاب صوتی احکام روزه بخش شصت و هشتم کتاب صوتی احکام روزه
بخش سی و سوم کتاب صوتی احکام روزه بخش شصت و نهم کتاب صوتی احکام روزه
بخش سی و چهارم کتاب صوتی احکام روزه بخش هفتادم کتاب صوتی احکام روزه
بخش سی و پنجم کتاب صوتی احکام روزه بخش هفتاد و یکم کتاب صوتی احکام روزه
بخش سی و ششم کتاب صوتی احکام روزه بخش هفتاد و دوم کتاب صوتی احکام روزه

 

نظرات بینندگان
آخرین مطلب
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات