گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد حداکثر قیمت یک مترمربع زمین مسکونی تا پاییز ۱۴۰۰ در مناطق یک و دو تهران معامله شده که رقم آن بیش از ۲۴۰ میلیون تومان بوده است.