طبق روال مرسوم رسانه‌های اصلاح‌طلب و جریان معاند، این دست مطالب اغراق‌آمیز و سیاهنمایی، به طور گسترده توسط این رسانه‌ها بازنشر داده شد.

این در حالی است که طبق قواعد آمار و ریاضیات، کاهش ۱۰۰ درصدی یک متغیر به معنای صفر شدن آن است.

اما گویا سایت ایلنا در هفته دولت برای پیشبرد رسالت سیاهنمایی خود، متوجه این حقیقت نبوده و با طرح ادعای کاهش ۱۰۰ درصدی مصرف گوشت قرمز در یک سال اخیر، خواسته تیتری جذاب برای هجمه به دولت منتشر کند تا مورد توجه سایر رسانه‌های اصلاح‌طلب و جریان معاند قرار بگیرد اما توجه نداشته که با این نوع محاسبات و مطالب، سطح سواد منتقدان دولت را نشان می‌دهد.

 

«نود اقتصادی»