انتخابات میان دوره ای امریکا؛ فرصتی برای رهایی از آبرو ریزی های ترامپ

انتخابات میان دوره ای امریکا؛ فرصتی برای رهایی از آبرو ریزی های ترامپ

نیم نگاهی به رفتارها و ارزیابی عملکرد ترامپ در طول یک و نیم سال گذشته، به خوبی حکایت از این دارد که سیاست و حکومت در عالی ترین سطح و به طور کلی «دموکراسی» در آمریکا به یک دمکراسی هوچی گر، شومن گونه و انحصارجو حرکت کرده است
شکست پروژه تحریم

شکست پروژه تحریم

13 آبان نیز فرا رسید و آمریکا نه تنها نتوانست تحریم نفت ایران را به صفر برساند و جشن موفقیت تحریم هایش را بگیرد بلکه وضعیت تحریم هایش یک بار دیگر این سخن رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره) را تأیید کرد که «آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند»
نشریات